Baza technologii


Logo wpisu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz- Instytut Pojazdów Szynowych TABOR oferuje usługi w zakresie:

1. Prac projektowych i symulacyjnych w zakresie zabudowy zbiorników do transportu oraz dystrybucji wodoru na wagonie kolejowym
2. Usług wsparcia wodorowego: ekspertyza przepisów, oceny oddziaływania na środowisko
3. Finanse/prawo: analizy ryzyka.
4. Szkolenia/marketing: ocena rynku wodoru, świadomość społeczna/wsparcie interesariuszy/wsparcie marketingowe.
5. Projektowania pojazdów szynowych i specjalistycznych.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:

1. Zarządzanie pojazdami szynowymi.
2. Eksploatacji i konserwacji w zakresie stosowania ogniw wodorowych w pojazdach szynowych.
3. Zarządzanie pojazdami w kwestii związanej z opracowywaniem DSU, DTR, WTW i WTO.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 15 grudnia 2021 14:01

Wróć na stronę "Bazy"