Baza technologii


Logo wpisu Simpoe-Mold

Simpoe-Mold

Ireneusz Borowski

Opis technologii / usługi

Firma Dassault Systemes dostarcza klientom biznesowym i indywidualnym innowacyjne aplikacje 3D, zmieniające sposób projektowania, produkcji i serwisowania produktów oraz umożliwiające przedsiębiorstwom dostarczanie ich klientom korzyści biznesowych. Simpoe-Mold zostało dołączone do grupy produktów SIMULIA® obok takich rozwiązań jak np. Abaqus. SIMULIA wyznacza nowe standardy w zakresie korzystania z oprogramowania do analizy metodą elementów skończonych i symulacji realistycznych procesów w celu osiągnięcia korzyści biznesowych. Przyjazne w użyciu oprogramowanie Simpoe-Mold do symulacji wtrysku tworzyw przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z przetwórstwem tworzyw metodą wtrysku, bez względu na to czy są to konstruktorzy produktów, wytwórcy form, czy producenci wyprasek.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Obszarem zastosowania oprogramowania Simpoe-Mold jest cały proces wtryskiwania tworzyw od przygotowania optymalnej konstrukcji wypraski, przez optymalizację formy wtryskowej, na optymalizacji procesu produkcji kończąc. Każdy użytkownik może wybrać taką konfigurację oprogramowania, która najlepiej spełnia jego wymagania. Wybraną konfigurację można upgrade'owć do bardziej zaawansowanej. Oprogramowanie Simpoe-Mold umożliwia prowadzenie symulacji procesu wtrsyku dla tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych, silikonowych i elastomerów i jest dostępne jako niezależne stanowisko.

Zastosowanie rynkowe

Simpoe-Mold oferuje taką samą funkcjonalność tworzenia modelu elementów skończonych w każdym pakiecie. Narzędzia do przygotwania siatki MESH umożliwiają tworzenie modelu powierzchniowego, powłokowego i bryłowego, przy czym model bryłowy może wykorzystywać siatkę tetragonalną, heksagonalną i hybrydową łaczącą elementy tetragonalne z pryzmowymi. Model hybrydowy najlepiej oddaje specyfikę procesów zachodzących w wyprasce na styku ze scianami gniazda formy. Simpoe-Mold umożliwia symulację procesu wtrsyku każdego rodzaju części bez względu na geometrię, od prostej analizy technologiczności konstrukcji wyprasek i podstawowych analiz wypełniania gniazda po symulację bardziej zaawansowanych procesów, takich jak wtryskiwanie wspomagane gazem, formowanie wyprasek na bazie wcześniej wtryśniętych wkładek, wtryskiwanie wielomateriałowe / wielodomenowe. Dzięki niespotykanej szybkości i łatwości użycia Simpoe-Mold, za pomocą kilku kliknięć można ocenić szereg scenariuszy w celu określenia optymalnego rozwiązania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"