Baza technologii


Logo wpisu Składnik pasty mineralnej materiału powłokowego

Składnik pasty mineralnej materiału powłokowego

Zakłady Górniczo - Metalowe ZĘBIEC w Zębcu Spółka Akcyjna

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest składnik pasty mineralnej materiału powłokowego przeznaczonego do wykonywania powłok hydroizolacyjnych w budownictwie a w szczególności do: renowacji i konserwacji pokryć dachowych bezpapowych izolacji wodochronnych podziemnych części budynków, a także do klejenia styropianu, płyt paździerzowych, wełny mineralnej itp. Zawiera powyżej 70% montmorylonitu, a mieszanka tworząca składnik posiada wskaźnik pęcznienia 8-13 cm/2g. Składnik pasty mineralnej materiału powłokowego wysuszony i zmielony zawierający bentonit pęczniejący.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Materiał wysokiej jakości o stabilnych parametrach takich jak (zawartość montmorylonitu oraz wskaźnik pęcznienia) - dokładnie uśrednione, zmieszane, wysuszone i zmielone. Składniki wchodzące w skład są pochodzenia naturalnego, sprawdzone na rynku materiałów izolacyjnych.

Zastosowanie rynkowe

Renowacja i konserwacja pokryć dachowych bezpapowych izolacji wodochronnych podziemnych części budynków, a także do klejenia styropianu, płyt paździerzowych, wełny mineralnej itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Zakłady Górniczo - Metalowe ZĘBIEC w Zębcu Spółka Akcyjna

NIP: 6640000816

Adres www: http://www.zebiec.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"