Baza technologii


Logo wpisu Smart Heatin Network & Nodes

Smart Heatin Network & Nodes

Apollogic Sp. z o. o.

Opis technologii / usługi

Kompleksowy system do monitorowania węzłów ciepłowniczych w czasie rzeczywistym wyposażony w moduł analityczny i predykcyjny. Zadaniem systemu jest praca na dużych ilościach danych, które generowane są w różnych punktach sieci (węzły, komory, źródła ciepła). Wykorzystując dane historyczne oraz topologię sieci system uczy się zachowania sieci. Kolejno, znając aktualny stan sieci oraz predykcje pogodową, algorytm umożliwia określenie stanu cieplno-hydraulicznego sieci ciepłowniczej (np. ilość zakumulowanego ciepła w rurociągach sieci ciepłowniczej). Znając taki stan, możliwe jest automatyczne sterowanie źródłami ciepła w sposób maksymalnie efektywny. System zapobiega m.im. niepotrzebnym przegrzaniom sieci, minimalizuje temperaturę wody powracającej do źródła (wzrost efektowności EC pracującej w skojarzeniu), w sposób ciągły i automatyczny maksymalizuje efektywność pracy sieci ciepłowniczej, analizuje pogarszanie się sprawności wymienników, wykonuje detekcję zachowań niestandardowych. Dodatkowo system po dopracowaniu staje się symulatorem pracy sieci ciepłowniczej, co umożliwia zasymulowanie sytuacji awaryjnych (niestandardowych). Dotychczasowe rozwiązania wykonują pomiary parametrów pracy sieci ciepłowniczej, węzłów ciepłowniczych i źródła ciepła, ale nie są one poddawane zautomatyzowanej analizie w perspektywie historycznej, bieżącej i przyszłej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zmniejszenie strat ciepła w sieci ciepłowniczej (praca przy odpowiednio niskich temperaturach wody zasilającej i powrotnej) Ciągłe zbieranie dużych ilości danych o stanie sieci ciepłowniczej Ciągła automatyczna analiza generowanych danych na potrzeby sterowania siecią ciepłowniczą Możliwość rozszerzania systemu o kolejne algorytmy analityczno-predykcyjne + sensory Ciągła maksymalizacja efektywności całego systemu ciepłowniczego Zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej w EC poprzez minimalizowanie temperatury wody w sieci w sposób automatyczny

Zastosowanie rynkowe

Inteligentne opomiarowanie węzłów

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Apollogic Sp. z o. o.

NIP: 9721149470

Adres www: http://www.apollogic.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"