Baza technologii


Logo wpisu Solutions4Durum: Kompeksowy monitoring pszenicy durum

Solutions4Durum: Kompeksowy monitoring pszenicy durum

Paulina Sciana

Opis technologii / usługi

Przedstawiana koncepcja systemu całorocznego monitoringu upraw pszenicy durum opiera się na połączeniu usług wykorzystujących: - zobrazowania satelitarne m.in. misji Sentinel - szeroki zakres kanałów spektralnych: multispektralne, radarowe i termalne, pozwalające na wyznaczanie wskaźników roślinności, wilgotności i temperatury. - systemu złożonego ze stacji dokującej oraz bezzałogowego statku powietrznego (BSP). Wykorzystanie mobilnej stacji dokującej umożliwiającej automatyczne lądowanie BSP na pojeździe i automatyczną wymianę baterii pozwoli na całkowicie autonomiczne wykonanie nalotu pola. - monitoring naziemny ciągły dostarczający danych „in situ”, referencyjnych w zakresie warunków meteo, parowania i teledetekcyjnych wskaźników roślinnych dla oceny zagrożenia stresu wodnego i chorób roślin, istotnych do opracowania modeli prognostycznych wysokości plonów, modeli zasiewu i wegetacji oziminy. Dodatkowo wykorzystanie czujników wilgotności gleby rozmieszczonych przestrzennie na terenie uprawy umożliwi ujęcie w opracowaniu zmian wilgotności i wodzie dostępnej dla roślin w różnych gatunkach. System zapewni integrację danych przestrzennych, teledetekcyjnych, danych statystycznych oraz automatyzację procesów ich przetwarzania i analizy. Pozwoli na wyznaczanie i korelację teledetekcyjnych wskaźników roślinnych, wilgotności gleby, temperatury podłoża, wyznaczenia dawki nawozu, tworzenia precyzyjnych map nawożenia, na większą precyzję w prognozowaniu stresu wodnego roślin, szacowanie warunków przezimowania upraw i w efekcie na prognozowanie plonów. Umożliwi pozyskanie wiedzy o docelowej wielkości plonu, jego bieżącym monitoringu oraz wyznaczeniu modelu jesiennych warunków zasiewu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia zakłada skorelowanie wielu, istotnych dla rozwoju plonów, wskaźników, co spowoduje, iż otrzymane dane oraz predykcja rozwoju uprawy pszenicy durum będą wyróżniały się wysoką dokładnością. W ramach systemu wykorzystana zostanie również unikatowa platforma BSP, złożona z bezzałogowego statku powietrznego oraz mobilnej stacji dokującej (konkurencyjne rozwiązania wykorzystują stacjonarne stacje dokujące) umożliwiająca autonomiczne lądowanie i wymianę baterii, pozwalającą na całkowicie autonomiczny nalot, dostęp do większego areału pól, stworzenie dodatkowej usługi, zapewniającej codzienny, całodobowy monitoring pól, niezbędny do stworzenia map precyzyjnego nawożenia. Zmienność warunków atmosferycznych, stanu kondycji roślin wymusza działania naprawcze, zapobiegające. Wprowadzenie stałego, zautomatyzowanego monitoringu na podstawie danych satelitarnych, wspomaganych danymi z platformy BSP i pomiarami naziemnymi pozwoli na zwiększenie precyzyjności analizy i podjętych działań. Konkurencyjności koncepcji dodaje zastosowanie unikatowej, przetestowanej w warunkach polowych stacji naziemnej. Dostępne rozwiązania wykorzystują głównie płatne zobrazowania satelitarne, co zwiększa koszt usługi. Przewagą proponowanej technologii jest zastosowanie darmowych danych satelitarnych. Atutem współpracujących jednostek: SGGW w Warszawie, firmy OPEGIEKA oraz Solutions 4 Tomorrow jest posiadanie niezbędnej infrastruktury do badań i budowy systemu: stacja meteorologiczna, spektrometry, kamery optyczne, skaner, bezzałogowy statek powietrzny, samolot w przypadku stwierdzenia potrzeby analizy większego obszaru badawczego, chmura obliczeniowej Data Center.

Zastosowanie rynkowe

Nowatorski system po zakończeniu badań będzie wykorzystywał dane satelitarne oraz dane z systemu BSP skalibrowane podczas badań danymi ze stacji naziemnej. Prosty i przejrzysty interfejs pozwoli na generowanie informacji o stanie upraw. Monitorowanie wysokości plonów jest ze strategicznego punktu widzenia Lubelli niezwykle ważną informacją pozwalającą szacować zbiory z określonego obszaru. Zastosowanie raportów o prognozowanej wysokości plonów będzie niezbędne przy podejmowaniu decyzji o ilości importowanego ziarna i uwzględnieniu dodatkowych kosztów produkcji. System wspomagany danymi z nalotów BSP pozwoli na generowania map precyzyjnego nawożenia dla wskazanego obszaru. Automatyczne przesyłanie danych ze stacji BSL do systemu nie wymaga dodatkowych nakładów pracy związanych ze zgrywaniem i przesyłaniem danych. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych wraz z mobilną stacją dokującą pozwoli rolnikom na zmniejszenie kosztów związanych z nawożeniem i opryskami. Bieżące zasilanie systemu danymi satelitarnymi oraz ze stacji BSL pozwoli na ciągły rozwój systemu oraz nowych zastosowań.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"