Baza technologii


Logo wpisu Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych

Sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych

Główny Instytut Górnictwa

Opis technologii / usługi

Wynalazek jest urządzeniem do prowadzenia obserwacji sejsmologicznych w kopalnianych sieciach stacji geofizyki. Sonda zawiera w jednej obudowie trzy akcelerometryczne niskoczęstotliwościowe czujniki prędkości drgań w trzech kierunkach. Czujniki te wyposażone są w płytki obwodów drukowanych, na których umieszczone są diody zespołów ochronnych ograniczających napięcie i zabezpieczających przez odwrotną polaryzacją oraz płytki obwodów drukowanych, na których znajdują się układy całkujące sygnały z czujników i układy do transmisji tych sygnałów w postaci prądowej. Ze względu na typ zastosowanych czujników, sonda może być montowana w pozycji pionowej lub poziomej. Łatwość jej zabudowy oraz gabaryty mają znaczenie tam, gdzie rejestracje drgań górotworu są niezbędne przy drążeniu przekopów z postępem frontu eksploatacji węgla, co wymusza przemieszczanie sondy w określonych okresach czasowych. Wprowadzenie sondy do monitorowania wstrząsów umożliwia lepszą lokalizację zjawisk sejsmicznych na wybiegu ściany eksploatacyjnej, a także ciągłą obserwację i określanie rzeczywistych wartości pikowych amplitud prędkości drgań na ociosach wyrobiska górniczego. Dzięki zastosowanym w sondzie czujnikom rozszerzającym możliwość obserwacji sejsmometrycznych, możliwe jest wykorzystanie nowych metod oceny zagrożenia tąpaniami i zagrożenia stateczności wyrobisk górniczych. Wykorzystanie sondy podniesie bezpieczeństwo pracy i ograniczy koszty wynikające z potencjalnych uszkodzeń podziemnych przekopów i wyrobisk.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Typ zastosowanych w sondzie czujników pozwala na montowanie jej w pozycji pionowej lub poziomej, a łatwość jej zabudowy oraz gabaryty mają znaczenie tam, gdzie rejestracje drgań górotworu są niezbędne przy drążeniu przekopów z postępem frontu eksploatacji węgla, co wymusza przemieszczanie sondy w określonych okresach czasowych. Sonda po zamontowaniu i połączeniu liniami kablowymi nie wymaga późniejszej obsługi i może pracować w trudnych warunkach klimatycznych w sposób ciągły przez co przyczynia się do prawidłowego monitorowania i diagnostyki zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy oraz strat ekonomicznych. Zastosowanie sondy z czujnikami akcelerometrycznymi, rozszerzającymi możliwość obserwacji sejsmometrycznych w wyrobiskach podziemnych na wybiegu ściany eksploatacyjnej pozwala na wykorzystanie nowych metod oceny zagrożenia tąpaniami i zagrożenia stateczności wyrobisk górniczych. Sonda ta może być stosowana także w kopalniach podziemnych w warunkach podwyższonej zawartości metanu.

Zastosowanie rynkowe

Możliwość wykorzystania w kopalniach podziemnych o podwyższonej wartości metanu. Ponadto podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy oraz obniżenie kosztów spowodowanych potencjalnymi uszkodzeniami podziemnych przekopów i wyrobisk.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Główny Instytut Górnictwa

NIP: 6340126016

Adres www: http://www.gig.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"