Baza technologii


Logo wpisu Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek

Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju i diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek, której konstrukcja eliminuje typowe powikłania i negatywne skutki wykonania badania z użyciem sondy u najmłodszych cieląt. Technologia stanowi przedmiot zgłoszenia o udzielenie prawa ochronnego z rejestracji wzoru użytkowego w UP RP o numerze W.125769 z dnia 25 października 2016 r. Technologia stanowi przedmiot wspólnych praw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedsiębiorcy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uprawniony do przeprowadzenia procesu komercjalizacji technologii, w tym zawierania umów, w interesie wszystkich uprawnionych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Znane laparoskopy do diagnostyki zwierząt, umożliwiają próbkowanie miejsc zmienionych chorobowo, przy czym nie nadają się do pobierania treści pokarmowej, podawania leków lub pokarmu. Z kolei sondy dotychczas opatentowane i komercyjnie dostępne na rynku, dzięki którym możliwe jest podawanie leków lub pokarmu są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych zwierząt oraz wysoce kłopotliwe i urazogenne dla młodych osobników. Znane sondy znajdują doskonałe zastosowanie u dorosłych zwierząt przeżuwających, w szczególności bydła domowego, których przewód pokarmowy jest rozwinięty i bardziej odporny na podrażnienia i uszkodzenia mechaniczne występujące podczas próbkowania treści żwacza lub podczas podawania wlewów dożwaczowych składających się z dodatków paszowych i leczniczych. U młodych osobników tego typu zabiegi są niemożliwe. Wynika to przede wszystkim z tego, że znane sondy mają ograniczone zastosowanie w przypadku bardzo młodych zwierząt. Ograniczenia te wynikają gównie z odmiennej budowy anatomicznej przewodu pokarmowego, a zwykłe przeskalowanie sondy lub jej zakończenia i zmniejszenie jej wymiarów nie rozwiązują problemu z uszkodzeniem przełyku lub innych części przewodu pokarmowego. Dodatkowo zmniejszenie przekroju sondy powoduje wzrost jej elastyczności, czego skutkiem może być błędne wprowadzenie sondy do krtani i uszkodzenia układu oddechowego, a podczas wlewów dożwaczowych zalanie płuc i w skrajnych przypadkach upadki. Opracowana konstrukcja sondy pozwala zarówno na pobieranie treści żwacza w celu wykonania analiz mikrobiologicznych i biochemicznych, jak i podawania pokarmu, w szczególności siary lub preparatu mlekozastępczego a także udrożnianie przewodu pokarmowego podczas wzdęć pokarmowych. Opracowana sonda przełykowa, dożwaczowa umożliwia badanie rozwoju oraz diagnostykę przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek.

Zastosowanie rynkowe

Opracowana sonda przełykowa, dożwaczowa umożliwia badanie rozwoju oraz diagnostykę przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"