Baza technologii


Logo wpisu Spawanie wielkogabarytowe z rozpoznawaniem detali

Spawanie wielkogabarytowe z rozpoznawaniem detali

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

Rozpoznawanie detali składowych systemem wizyjnym, na transporterze jadącym do stanowiska, umieszczenie przez robota elementów we właściwej pozycji w konstrukcji. Drugi robot, także w komunikacji z dokumentacją 3D spawa detale. Instalacja zaspokaja potrzeby produkcji zindywidualizowanych wielkogabarytowych konstrukcji spawanych. Przeznaczona jest dla producentów dużych elementów spawanych w produkcji małoseryjnej. Rozwiązanie jako całościowy system jest ma różne możliwości indywidualizacji, Poszczególne jego elementy znajdują się na TRL od 3 do 9. Rozwiązanie na obecnym etapie nie jest chronione. O ew. ochronie zadecyduje Inwestor.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wartością dodaną dla użytkowników instalacji jest pełna automatyzacja procesu. Obsługa ogranicza się do umieszczania elementów składowych na transporterze i odbioru gotowych detali. Jakość spoin. Robotyzacja procesu spawania wpływa na utrzymanie stałych parametrów spawania gwarantując powtarzalność procesu. Pewność kompletacji elementów składowych, przez kontrolę na etapie oceny wizyjnej i odwołania do dokumentacji technicznej produktu.

Zastosowanie rynkowe

Roboty spawalnicze – projekt linii wielkoseryjnej i wielkogabarytowej

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"