Baza technologii


Logo wpisu Kompozyty metalowe (AlMMC)

Kompozyty metalowe (AlMMC)

InnoMAT Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Kompozyty o osnowie stopów aluminium (AlMMC) stanowią nową grupę materiałów inżynierskich, które pozwalają nie tylko na zastępowanie dotychczasowych materiałów, ale również na tworzenie nowych rozwiązań. Zapoczątkowane pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. badania pozwoliły na uzyskanie materiałów charakteryzujących się szeregiem właściwości fizyko-mechanicznych lepszych niż niezbrojony stop osnowy. Opracowana technologia umożliwia wytwarzanie zawiesin kompozytowych w warunkach przemysłowych i kształtowanie wyrobów w procesach odlewniczych.

Rozwiązanie jest efektem prac badawczych zrealizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków NCBiR (projekt N R07 0011 06 „Opracowanie technologii wytwarzania tłoków kompozytowych do sprężarek powietrza” – termin realizacji 01.08.2009 - 31.07.2011, projekt w Programie Badań Stosowanych PBS1/B6/13/2013 pt. „Opracowanie składu fazowego kompozytu na bazie stopu AlSi pod kątem możliwości kształtowania powierzchni roboczych tłoków” – termin realizacji 01.01.2013 – 31.12.201).
"Optymalizacja procesu wytwarzania kompozytów metalowych metodami ciekło fazowymi" jest wiedzą know-how zarejestrowaną w Politechnice Ślaskiej (nr. ew. ZDI/2018/095).

Przykład kształtowania odlewu dostępny jest pod linkiem https://youtu.be/0Sy-mvqL7JY

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Najistotniejszą zaletą materiałów kompozytowych jest możliwość projektowania ich struktury, a zatem i właściwości w szerokim zakresie. Odpowiedni dobór komponentów poprzez zastosowanie np. zbrojenia heterofazowego jest rozwiązaniem pozwalającym w znacznym stopniu rozszerzyć możliwości projektowania właściwości tribologicznych skojarzeń ciernych.

Zastosowanie rynkowe

Nowe materiały inżynierskie o podwyższonej odporności na zużycie w warunkach tarcia.

Tagi

Branże

Zdjęcia

Lokalizacja

Katowice, woj. śląskie

Dane podmiotu

Nazwa: InnoMAT Sp. z o.o.

NIP: 9542801942

Kraj: Polska

Adres www: https://innomat.pl

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 31 lipca 2021 15:24

Wróć na stronę "Bazy"