Baza technologii


Logo wpisu Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie kondensacyjnym

Spoiwo silikonowe sieciowane w systemie kondensacyjnym

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest spoiwo silikonowe sieciowane w systemie kondensacyjnym oraz sposób jego otrzymywania, mające zastosowanie w przemyśle drzewnym lub w procesie wytwarzania tworzyw drewnopochodnych. Spoiwo nie emituje formaldehydu, ani innych szkodliwych dla człowieka substancji, co gwarantuje bezpieczeństwo produktów końcowych, zarówno na etapie produkcji, późniejszego użytkowania czy recyklingu. Spoiwo bazujące na liniowych polimetylosiloksanach napełnionych krzemionką i sieciujących pod wpływem katalizatora cynoorganicznego z wykorzystaniem etoksysilanów sieciuje powierzchniowo (następuje proces polikondensacji) po wymieszaniu obu komponentów, po około 15 minutach. Czas usieciowania w warstwie 2 mm wynosi w temperaturze pokojowej 24 godziny. Reakcja zachodzi przy udziale wilgoci z powietrza oraz wilgoci zawartej w drewnie. Zwiększona zawartość wody w drewnie może dodatkowo przyspieszać proces sieciowania. Sieciowanie można prowadzić także w podwyższonej temperaturze od 50 do 200°C w czasie od 1 do 60 sekund. Dodatkowo, proces prowadzić można bezciśnieniowo lub przy podwyższonym ciśnieniu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskuje się następujące efekty techniczno-ekonomiczne: bardzo dobra przyczepność spoiwa silikonowego do powierzchni drewna, spoiwo umożliwia wytwarzanie elastycznych połączeń między warstwami drewna, możliwość stosowania spoiwa na drewno w szerokim zakresie temperatur i wilgotności materiału, uodpornienie płyt drewnopochodnych na działanie wody, możliwość sieciowania spoiwa w podwyższonej temperaturze - w procesie „na gorąco", odporność temperaturowa spoiw po usieciowaniu wynosi od -50°C do 180°C spoiwo nie emituje formaldehydu, ani innych szkodliwych dla człowieka substancji w trakcie wytwarzania, a także w czasie późniejszego użytkowania, substancja będąca spoiwem nie jest preparatem niebezpiecznym w myśl przepisów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego i niebezpiecznych substancji chemicznych.

Zastosowanie rynkowe

Technologia jest kierowana przede wszystkim do producentów płyt drewnopochodnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

NIP: 7770000985

Kraj: Polska

Adres www: http://www.itd.poznan.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"