Baza technologii


Logo wpisu Sposób adaptacji sygnałów sterujących do wyświetlacza graficznego i adapter do wyświetlacza graficznego

Sposób adaptacji sygnałów sterujących do wyświetlacza graficznego i adapter do wyświetlacza graficznego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób adaptacji sygnałów sterujących do wyświetlacza graficznego i adapter do wyświetlacza graficznego, który może być stosowany w każdym urządzeniu elektronicznym, wyposażonym w taki wyświetlacz. Znane rozwiązania obsługują kilka magistral i/lub protokołów w zależności od jego konfiguracji. Brak jest jednak możliwości podłączenia takiego wyświetlacza do dowolnej magistrali obsługującej dowolny protokół. Wadą tych rozwiązań jest brak możliwości zastąpienia używanego wyświetlacza innym o podobnych parametrach fizycznych (rozmiar, rozdzielczość), ale wykorzystującego inną magistralę danych i inny protokół komunikacji, w stosunku do dotychczas wykorzystywanego w urządzeniu sterującym. Sposób adaptacji sygnałów sterujących do wyświetlacza graficznego według wynalazku polega na tym, że wysyła się od układu sterowania do układu logicznego cyfrowe dane do wyświetlenia na wyświetlaczu, przy czym dostosowuje się poziomy napięć dostarczania danych do mikrokontrolera od układu logicznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą w/w rozwiązania jest możliwość zastąpienia wyświetlacza innym dowolnym wyświetlaczem graficznym o podobnej rozdzielczości. Takie rozwiązanie zapewni komunikację pomiędzy układem sterującym i wyświetlaczem z wykorzystaniem dowolnej magistrali i protokołu wymaganego przez wyświetlacz.

Zastosowanie rynkowe

W każdym urządzeniu elektronicznym, które wyposażone jest w taki wyświetlacz.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"