Baza technologii


Logo wpisu Sposób bezodpadowego, proekologicznego recyklingu chemicznego odpadów gumowych oraz tworzyw sztucznych z wykorzystaniem energii słonecznej

Sposób bezodpadowego, proekologicznego recyklingu chemicznego odpadów gumowych oraz tworzyw sztucznych z wykorzystaniem energii słonecznej

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych, który może być wykorzystywany do utylizacji opon samochodowych. Sposób jest udoskonaleniem procesu pirolizy, który polega na umieszczeniu odpadów w zamkniętym reaktorze i ich termicznym, beztlenowym rozkładzie. Zastosowanie wynalazku ma doprowadzić do oszczędności energii niezbędnej do podgrzania reaktora nawet do 100% oraz podniesienia ekologiczności procesu dzięki wykorzystaniu energii słonecznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zmniejszenie kosztów pirolizy nawet o 100%; Efektywne zagospodarowanie ciepła gazów powstających w wyniku pirolizy; Sprawne usuwanie ciekłych węglowodorów, gazów i węgla popirolitycznego oraz możliwe ich ponowne wykorzystanie; Zwiększenie ekologiczności recyklingu; Zastosowanie układu prowadzi do uzyskania olejów (30-50% masy), gazów o właściwościach zbliżonych do metanu (10-20% masy) oraz węgla (25-35% masy).

Zastosowanie rynkowe

Utylizacja odpadów gumowych z wykorzystaniem technologii recyklingu energetycznego; Obniżenie kosztów procesu pirolizy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"