Baza technologii


Logo wpisu Sposób biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby wspomagany surfaktantami naturalnymi

Sposób biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby wspomagany surfaktantami naturalnymi

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Istotą technologii jest sposób usuwania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, który polega na tym, że do zanieczyszczonego układu wprowadza się ekstrakt z buraka cukrowego zawierający saponiny triterpenoidowe w ilości nie mniejszej niż 2,5 ml ekstraktu na kg gleby zanieczyszczonej węglowodorami. Korzystnie, ekstrakt wprowadza się do gleby w postaci wodnego roztworu o stężeniu od 1 do 10%, korzystnie 5%. Ekstrakt uzyskuje się poprzez zalanie rozdrobnionego materiału roślinnego wodą o odczynie lekko alkalicznym w proporcjach 2:1 i gotowanie przez 1 h. Po schłodzeniu uzyskany wywar oddziela się od pozostałości materiału roślinnego poprzez wirowanie (1500 x g). W oparciu o metodę HPLC-MS stwierdzono zawartość saponin w ekstrakcie z buraka na poziomie 10 mg/ml. Zidentyfikowano 9 saponin triterpenoidowych zwanych betavulgarozydami I-X. Korzystne jest, gdy do zanieczyszczonego układu wprowadza się szczepionkę bakteryjną w ilości co najmniej 105 komórek na 1 g suchej masy gruntu. Szczepionkę może stanowić wyspecjalizowane w degradacji węglowodorów, glebowe konsorcjum bakteryjne złożone np. ze szczepów: Achromobacter sp. i/albo Alcaligenes sp. i/albo Citrobacter sp. i/albo Comamonadaceae sp. i/albo Pseudomonas sp. i/albo Sphingobacterium sp. i/albo Bacillus sp. Mikroorganizmy przyczyniają się do realizacji skutecznego i wydajnego procesu usuwania zanieczyszczeń. W praktyce można wykorzystywać wyizolowane i namnożone mikroorganizmy autochtoniczne z zanieczyszczonego gruntu lub w przypadku ich braku do układu wprowadza się bakterie o znanej aktywności biodegradacyjnej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą opisanej technologii jest wprowadzenie do zanieczyszczonego układu ekstraktu z buraka cukrowego, który poprzez zawartość saponin, znaczne obniża napięcie powierzchniowe przez co hydrofobowe substancje organiczne ulegają emulgacji i są bardziej
dostępne dla mikroorganizmów degradujących.

Zastosowanie rynkowe

Opracowana technologia może być zastosowana przez firmy działające w branży ochrony środowiska.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 27 marca 2023 12:28

Wróć na stronę "Bazy"