Baza technologii


Logo wpisu Sposób biotechnologicznego unieszkodliwiania zużytych chłodziw emulsyjnych

Sposób biotechnologicznego unieszkodliwiania zużytych chłodziw emulsyjnych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób biotechnologicznego unieszkodliwiania zużytych chłodziw emulsyjnych stosowanych w procesach obróbki powierzchniowej metali, w przemyśle maszynowym i innych, w których stosowane są chłodziwa wodno-olejowe.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Unieszkodliwienie zużytych chłodziw emulsyjnych za pomocą wyizolowanych z tych chłodziw mikroorganizmów, bez uprzedniej separacji emulsji i cząstek stałych. Brak powstawania odpadów wtórnych nie nadających się do wykorzystania. Nadmierna biomasa może być zagospodarowana do rekultywacji wysypisk śmieci, hałd i wyrobisk górniczych. Podczyszczone ścieki mogą być bezpiecznie odprowadzane do kanalizacji, gdyż w metodzie stosuje się mikroorganizmy stanowiące mikroflorę autochtoniczną oczyszczanych chłodziw. Nie istnieje więc niebezpieczeństwo wprowadzenia do środowiska obcych drobnoustrojów, ponieważ w procesie nie stosuje się też szczepów potencjalnie patogennych.

Zastosowanie rynkowe

Unieszkodliwianie zużytych emulsji wodno-olejowych z przemysłu maszynowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"