Baza technologii


Logo wpisu Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów

Sposób ciągłego odmulania zbiorników wodnych z oddzieleniem wybranych frakcji osadów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest technologia budowy instalacji do hydromechanicznego usuwania osadów z dna zbiornika wodnego z równoczesną separacją wybranych frakcji, badano w warunkach laboratoryjnych i terenowych na zbiorniku przepływowym. Zasysanie osadu i transport mieszaniny odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu różnicy poziomów wody. W badaniach wykorzystano cząstki kuliste symulujące osad oraz materiał pobrany ze zbiornika. W warunkach laboratoryjnych, w przypadku symulowania usuwanych osadów cząstkami kulistymi, sprawność procesu separacji była bardzo wysoka i wynosiła = 92%, natomiast separacja osadów pobranym z górnej części zbiornika zachodziła ze skutecznością dochodzącą do 55-65%. W badanych terenowych skutecznie udało się oddzielić frakcje mineralne (0,25 mm < d < 1,0 mm) od osadów organicznych. W warunkach naturalnych, pożądane jest aby separowane frakcje z osadów dennych miały podobny skład granulometryczny jak rumowisko dostarczone przez rzekę do zbiornika. Te osady mogą być bezpiecznie skierowane do rzeki poniżej zbiornika. Badania potwierdziły istotne znaczenie stosunku średniej prędkości przepływu wody do prędkości swobodnego opadania cząstki stałej v1/wss, który jest ważnym kryterium określenia wymaganych warunków hydraulicznych w skutecznym procesie separacji. Dlatego dobrym kryterium wymiarowania separatora szczelinowego jest liczba Hazena Ha, która obliczana jest jako funkcja stosunku v1/wss i charakterystycznych wymiarów komory roboczej separatora. Proces separacji będzie skuteczny (przy sprawności nie mniejszej niż 70%) jeżeli: - dla najmniejszej frakcji pożądanej stosunek średniej prędkości i prędkości opadania jest mniejszy od 4,5 (v1/wss < 4,5), co odpowiada liczbie Hazena mniejszej od 0,35 (Ha < 0,35); - frakcje mniejsze i organiczne (niepożądane) usuwane są skutecznie ( n < 0,10) w warunkach kiedy stosunek prędkości v1/wss jest większy od 45 (v1/wss > 45); - w separatorze powinny być wykonane przynajmniej trzy szczeliny o rozstawie nie mniejszej niż szerokość szczeliny; - szerokość szczeliny nie powinna być mniejsza niż dwie średnice największego ziarna usuwanych osadów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Więcej informacji na stronie internetowej: ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe

Więcej informacji na stronie internetowej: ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"