Baza technologii


Logo wpisu Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych

Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjna technologia rozdrabniania, uszlachetniania i granulowania mułów węglowych, pozwalająca na uzyskanie produktu handlowego dla energetyki. Proces technologiczny prowadzony jest w systemie produkcji ciągłej „on-line” nie powodując przestojów przy rozładunku pras filtracyjnych. Technologia, umożliwia produkcję granulatu w systemie gwarantującym ciągłość pracy zakładów przeróbki mechanicznej węgla i pozwala na zagospodarowanie mułów węglowych – uciążliwych dla środowiska drobnoziarnistych odpadów wydobywczych. Istotnie eliminuje koszty, związane z koniecznością składowania mułów w osadnikach ziemnych oraz – z uwagi na zawartość sorbentu – umożliwia częściowe odsiarczanie spalin podczas procesu spalania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wdrożenie prezentowanej technologii w skali przemysłowej pozwoli uzyskać wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne, z których najistotniejsze to: produkcja granulatu w systemie gwarantującym ciągłość pracy zakładów przeróbki mechanicznej węgla, zagospodarowanie uciążliwych dla środowiska mułów węglowych, wytworzenie produktu (granulatu): o pożądanych cechach mieszalnych, transportowych i magazynowych, mającego zastosowanie jako składnik mieszanki energetycznej, umożliwiającego, z uwagi na zawartość sorbentu, częściowe odsiarczanie spalin podczas procesu spalania, eliminacja kosztów związanych ze koniecznością składowania mułów węglowych w osadnikach ziemnych. Natomiast zasadniczym efektem niewymiernym (społecznym) wdrożenia technologii jest możliwość powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych typu „spin-off”, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia wytwórców tego typu odpadów fundamentalne znaczenie ma prowadzenie produkcji granulatu w sposób ciągły, nie powodujący przestojów przy rozładunku pras filtracyjnych, co gwarantujące utrzymanie ciągłości produkcji węgla. Natomiast z punktu widzenia odbiorców wytwarzanego produktu zasadnicze znaczenie ma jego sypka, rozluźniona struktura, parametry energetyczne, łatwość mieszania, transportu i magazynowania oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo - technologia charakteryzuje się tym, że umożliwia wytwarzanie w sposób ciągły użytecznego produktu handlowego lub półproduktu do produkcji mieszanek energetycznych na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Otrzymany produkt charakteryzuje się sypką, rozluźnioną strukturą, dobrymi parametrami energetycznymi, łatwością mieszania, transportu i magazynowania oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Ochrona środowiska - technologia rozdrabniania, uszlachetniania i granulowania w sposób ciągły mułów węglowych z pras filtracyjnych bezpośrednio w miejscu ich powstawania umożliwia gospodarcze wykorzystanie wytwarzanych w górnictwie węgla kamiennego drobnoziarnistych odpadów wydobywczych przyczyniając się do ograniczenia kosztów związanych koniecznością ich składowania w osadnikach ziemnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

NIP: 5250008519

Adres www: http://www.imbigs.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"