Baza technologii


Logo wpisu Sposób degradacji dichlorodifenylotrichloroetanu /DDT/ w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

Sposób degradacji dichlorodifenylotrichloroetanu /DDT/ w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

Agnieszka Kawka

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania ziemi skażonej DDT, gdzie czynnikiem degradującym jest gazowy roztwór ozonu w powietrzu podawany do komory reaktora fluidalnego. W celu realizacji w/w sposobu skonfigurowano odpowiednie urządzenia, z których każde zawiera reaktor z wewnętrzną komorą na oczyszczane złoże.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W sposobach degradacji DDT, stanowiącego zanieczyszczenie złoża, które może stanowić gleba lub inne materiały sypkie, dzięki wprowadzeniu do mieszaniny ozonu z powietrzem o odpowiednim stężeniu pewnej ilości dodatkowego składnika, generują się rodniki, pod wpływem których proces ten przebiega z zadowalającą efektywnością, osiągając ponad 90% redukcji tego zanieczyszczenia.

Zastosowanie rynkowe

W celu eliminacji organicznych zanieczyszczeń z gleby, takich jak DDT, magazynuje się je na składowiskach odpadów niebezpiecznych, co jest drogim i długotrwałym procesem powodującym wtórne skażenie. Stosując sposób będący przedmiotem wynalazku można uzyskać bardzo dobry efekt degradacji w glebie i innych materiałach sypkich bez ingerencji w środowisko naturalne.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"