Baza technologii


Logo wpisu Sposób detekcji fotoakustycznej

Sposób detekcji fotoakustycznej

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest taki sposób detekcji fotoakustycznej, w którym wykorzystana jest wielownę“kowa fotoakustyczna komora Helmholtza, zaś detekcja przeprowadzana jest jednocześnie na wielu różnych długościach fal świetlnych i przy takim doborze cz“ęstotliwości modulacji nat“ężenia poszczególnych długości fal świetlnych użytych do wzbudzenia zjawiska fotoakustycznego, by te czꓭsto­­tliwości modulacji odpowiadały częstotliwościom rezonansowym poszcze­gólnych połączonych ze sobą kanałami par wnę“k komory. Korzystne jest, by zastosowana wielown“kowa komora Helmholtza miała struktur“ę gwiażdzistą, składajcą się“ z wnę“ki centralnej i wnę“k bocznych, w której to komorze cz“stotliwości rezonansowe poszcze­gól­nych par: wnę“ka centralna - wnę“ka boczna ustala si“ę przez odpowiedni dobór śred­nicy i długości kanałów łączących wn“ęki“ centralnej z wn“kami bocznymi.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W przypadku jednoczesnej detekcji kilku związków czas pomiaru jest krótszy niż w przypadku pomiarów sekwencyjnych, a rozwiązanie tańsze i bardziej zwarte niż w przypadku wielu niezależnych detektorów dla pojedynczych związków.

Zastosowanie rynkowe

Opatentowane rozwiązanie może być w szczególności wykorzystane w implementacji jednoczesnej detekcji fotoakustycznej wielu związków chemicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"