Baza technologii


Logo wpisu Sposób i urządzenie do spawania obwodowego elementów rurowych skoncentrowanym strumieniem energii

Sposób i urządzenie do spawania obwodowego elementów rurowych skoncentrowanym strumieniem energii

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii / usługi

Sposób obwodowego spawania rur skoncentrowanym strumieniem energii. Według prezentowanego rozwiązania spawana rura umieszczana jest w przyrządzie, który utrzymuje ją współosiowo względem obejmujących ją wokół wzbudników w odległości około 3-5mm pomiędzy wewnętrzna stroną wzbudnika, a zewnętrzna ścianką rury. Przyrząd utrzymuje również generator skoncentrowanego strumienia energii w taki sposób, że jego wiązka jest prostopadła do powierzchni elementu rurowego i jej ognisko znajduje sie na jego zewnętrznej powierzchni, przy jednoczesnym umożliwieniu ruchu obrotowego spawanego elementu wokół jego własnej osi. Wiązka ta przechodzi przez otwór w środkowej części wzbudnika wykonany specjalnie w tym celu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- znaczne ograniczenie ilości niezgodności spawalniczych, - przyspieszenie procesu spawania, dzięki wyeliminowaniu konieczności ręcznego mocowania i demontażu elementów grzejnych na spawanym elemencie, - zmniejszenie zapotrzebowania na moc wiązki laserowej, dzięki wyższej temperaturze początkowej procesu spawania, - skrócenie czasu operacji i wykonywanie jej na jednym stanowisku.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka – do budowy kotłów, rurociągów i wymienników ciepła.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"