Baza technologii


Logo wpisu Sposób indukowania apoptozy komórek nowotworowych, środek terapeutyczny, związek oraz zastosowanie inhibitora

Sposób indukowania apoptozy komórek nowotworowych, środek terapeutyczny, związek oraz zastosowanie inhibitora

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii

Przedmiotem wynalazku jest sposób indukowania apoptozy komórek nowotworowych, środek terapeutyczny, związek dla zastosowania do indukowania apoptozy komórek n. oraz zastosowanie inhibitora ekspresji genu kodującego białko SUV3. Wynalazek dotyczy: (1) sposobu indukowania apoptozy komórek nowotworowych, w którym komórki nowotworowe lub komórki prekursorów nowotworowych wykazujące podwyższony poziom surwiwiny kontaktują się in vitro z inhibitorem ekspresji genu kodującego białko SUV3 i/lub z inhibitorem aktywności białka SUV3 o sekwencji przedstawionej na Sek. Nr. ID. 3 albo jego oddziaływania z HBXIP i/lub z surwiwiną. (2) środka terapeutycznego, który jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden związek z grupy obejmującej związek hamujący ekspresję genu kodującego białko SUV3, związek hamujący aktywność białka SUV3, związek hamujący oddziaływanie białka SUV3 z HBXIP i/lub z surwiwiną. (3) związku z grupy obejmującej związek hamujący ekspresję genu kodującego białko SUV3, związku hamującego aktywność białka SUV3 lub związku hamującego oddziaływanie białka SUV3 z HBXIP z surwiwiną dla zastosowania do indukowania apoptozy komórek nowotworowych. (4) zastosowania inhibitora ekspresji genu kodującego białko SUV3 i/lub inhibitora ekspresji aktywności białka SUV3 i/lub inhibitora oddziaływania białka SUV3 z HBXIP i/lub z surwiwiną do wytwarzania środka przeznaczonego do hamowania apoptozy w komórkach n. lub prekursorach nowotworowych o podwyższonym poziomie surwiwiny.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Możliwość indukowania apoptozy komórek nowotworowych za pomocą drugiego kofaktora surwiwiny białka SUV3.

Zastosowanie rynkowe

dla firma farmaceutycznych i/lub biotechnologicznych wykorzystujących wynalazek przy produkcji środków farmaceutycznych dla onkologii

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"