Baza technologii


Logo wpisu Sposób indukowania apoptozy komórek nowotworowych, środek terapeutyczny, związek oraz zastosowanie inhibitora

Sposób indukowania apoptozy komórek nowotworowych, środek terapeutyczny, związek oraz zastosowanie inhibitora

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób indukowania apoptozy komórek nowotworowych, środek terapeutyczny, związek dla zastosowania do indukowania apoptozy komórek n. oraz zastosowanie inhibitora ekspresji genu kodującego białko SUV3. Wynalazek dotyczy: (1) sposobu indukowania apoptozy komórek nowotworowych, w którym komórki nowotworowe lub komórki prekursorów nowotworowych wykazujące podwyższony poziom surwiwiny kontaktują się in vitro z inhibitorem ekspresji genu kodującego białko SUV3 i/lub z inhibitorem aktywności białka SUV3 o sekwencji przedstawionej na Sek. Nr. ID. 3 albo jego oddziaływania z HBXIP i/lub z surwiwiną. (2) środka terapeutycznego, który jako substancję czynną zawiera co najmniej jeden związek z grupy obejmującej związek hamujący ekspresję genu kodującego białko SUV3, związek hamujący aktywność białka SUV3, związek hamujący oddziaływanie białka SUV3 z HBXIP i/lub z surwiwiną. (3) związku z grupy obejmującej związek hamujący ekspresję genu kodującego białko SUV3, związku hamującego aktywność białka SUV3 lub związku hamującego oddziaływanie białka SUV3 z HBXIP z surwiwiną dla zastosowania do indukowania apoptozy komórek nowotworowych. (4) zastosowania inhibitora ekspresji genu kodującego białko SUV3 i/lub inhibitora ekspresji aktywności białka SUV3 i/lub inhibitora oddziaływania białka SUV3 z HBXIP i/lub z surwiwiną do wytwarzania środka przeznaczonego do hamowania apoptozy w komórkach n. lub prekursorach nowotworowych o podwyższonym poziomie surwiwiny.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Możliwość indukowania apoptozy komórek nowotworowych za pomocą drugiego kofaktora surwiwiny białka SUV3.

Zastosowanie rynkowe

dla firma farmaceutycznych i/lub biotechnologicznych wykorzystujących wynalazek przy produkcji środków farmaceutycznych dla onkologii

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"