Baza technologii


Logo wpisu Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do stosowania tego sposobu

Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do stosowania tego sposobu

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

W sposobie określa się pożądany rozkład luminancji, który realizuje się na rzeczywistym obiekcie (RO), przy użyciu danych fotometrycznych konkretnych, rynkowych opraw oświetleniowych. Pliki brył fotometrycznych (PBF) opraw, zawierające dane fotometryczne (DF) wczytuje się do układu w położeniu (X, Y, Z) i ukierunkowaniu (R) względem płaszczyzny (O), co odpowiada rzeczywistemu obiektowi (RO). Następnie oblicza się luminancje w punktach, a powstały w ten sposób na płaszczyźnie (O) rozkład luminancji (L) za pomocą projektora multimedialnego (P) wyświetla się na rzeczywistym obiekcie (RO). W przypadku rozbieżności wyznaczonego rozkładu luminancji (L) od zamierzonego, przekształca się za pomocą aplikacji komputerowej dane fotometryczne (DF) wybranej oprawy oświetleniowej, w dane fotometryczne przekształcone (DF1) realizujące rozkład luminancji (L1) wynikający z obliczeń za pomocą wzoru na luminancję w punkcie, dla wybranego położenia (X, Y, Z) i ukierunkowania (R) bryły fotometrycznej nowej oprawy względem płaszczyzny (O) Jeżeli rozkład luminancji po obliczeniach (L1) przedstawiony na obiekcie (RO) odpowiada zamierzonemu, dane fotometryczne przekształcone (DF1) są poszukiwanymi parametrami fotometrycznymi nowej oprawy oświetleniowej. Jeżeli rozkład luminancji po obliczeniach (L1) przedstawiony na obiekcie (RO) nie odpowiada zamierzonemu, za pomocą aplikacji komputerowej, pomijając wczytanie pliku bryły fotometrycznej rzeczywistej oprawy oświetleniowej wyznacza się rozkład luminancji (L2) dla nowej oprawy, w położeniu (X, Y, Z) i ukierunkowaniu (R) względem płaszczyzny (O) i na podstawie aplikacji komputerowej za pomocą znanych wzorów oblicza się światłości oprawy oświetleniowej w kierunkach Cγ, a dane te są poszukiwanymi parametrami fotometrycznymi nowej oprawy. Układ ma komputer z oprogramowaniem przystosowanym do przetwarzania danych fotometrycznych opraw oświetleniowych w odpowiadające im rozkłady luminancji na płaszczyźnie połączony z projektorem multimedialnym (P), wyświetlającym obraz rozkładu luminancji na obiekcie (RO).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Skrócenie czasu potrzebnego do stworzenia wielowariantowego projektu iluminacji obiektu. 2. Możliwość stworzenia wielowariantowych koncepcji projektu iluminacji bez konieczności tworzenia wirtualnego modelu 3D obiektu, 3. Możliwość tworzenia projektów iluminacji w oparciu o nie produkowany obecnie sprzęt oświetleniowy lub będący w fazie produkcji. 4. Możliwość analizy zapotrzebowania na nowy typ sprzętu oświetleniowego. 5. Możliwość wygenerowania plików fotometrycznych realizujących zamierzone efekty oświetleniowe. Pliki mogą posłużyć wyszukaniu z bazy obecnie produkowanego sprzętu oświetleniowego podobnych rozwiązań lub zaprojektowaniu nowego realizującego te efekty oświetleniowe/rozkłady luminancji na płaszczyznach,

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek ma zastosowanie w przemyśle oświetleniowym i biurach projektowych przy tworzeniu wielowariantowych koncepcji iluminacji obiektów oraz projektowaniu sprzętu oświetleniowego dedykowanego konkretnemu rozwiązaniu oświetleniowemu. Wynalazek bardzo dobrze sprawdza się na krótkotrwałych pokazach takich jak wystawy, targi oraz eventy. Jest również bardzo dobrym narzędziem edukacyjnym zarówno w biurach projektowych, jednostkach naukowych jak i wszelkiego rodzaju warsztatach oświetleniowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"