Baza technologii


Logo wpisu Sposób nadawania wyrobom włókienniczym właściwości barierowych przed promieniowaniem UV

Sposób nadawania wyrobom włókienniczym właściwości barierowych przed promieniowaniem UV

Instytut Włókiennictwa

Opis technologii / usługi

Technologia polega na wprowadzeniu w strukturę wyrobów z włókien celulozowych nowo opracowanych organicznych absorberów UV typu barwnika reaktywnego - pochodnych 1,3,5-triazyny o bardzo wysokiej absorpcji molowej w zakresie UV-B. Produkcja absorberów i ich aplikacja może sie odbywać w standardowych warunkach, z wykorzystaniem istniejącego parku maszynowego. Odzież wykonana ze zmodyfikowanych materiałów charakteryzuje się bardzo dobrymi i trwałymi właściwościami ochronnymi, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu fizjologicznego. Innowacją wynalazku, chronionego Patentem Europejskim EP 2565187 jest opracowanie technologii umożliwiającej otrzymywanie wydajnych, reaktywnych absorberów UV na bazie 1,3,5-triazyny, zdolnych do kowalencyjnego związania się z włóknem celulozowym w temperaturze 30° lub 60°C.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wysoki molowy współczynnik absorpcji w zakresie UVB i UVC, co pozwala na wydatne zmniejszenie ilości absorbera w kąpieli aplikacyjnej do 0,2 - 0,5 %, w odróżnieniu od wcześniej znanych; Dobre powinowactwo reaktywnego absorbera UV do włókien celulozowych; Łatwość aplikacji przy wykorzystaniu istniejącego parku maszynowego; Odzież wykonana ze zmodyfikowanych materiałów z włókien celulozowych: - skutecznie chroni przed szkodliwym działaniem UV, zarówno słonecznym ( wskaźnik UPF>50) jak i emitowanym ze źródeł sztucznych (wysoka klasa ochrony), - zapewnia wysoki komfort użytkowy; - nie powoduje podrażnień skóry; - zachowuje właściwości ochronne po procesach wielokrotnego prania (40) i długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UV; Odzież ochronna spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych KT-12/15 i może być opatrzona znakiem towarowym UV STOP®. Certyfikowana odzież ochronna wypełnia niszę istniejącą na rynku w tym zakresie.

Zastosowanie rynkowe

Przemysł chemiczny, włókienniczy, odzieżowy - producent barwników, przedsiębiorstwo włókiennicze zajmujące się wykończeniem wyrobów włókienniczych, przedsiębiorstwo odzieżowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"