Baza technologii


Logo wpisu Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe i urządzenie dla realizacji

Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe i urządzenie dla realizacji

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Opis technologii / usługi

Opracowana technologia powlekania, umożliwia otrzymywanie wyrobów ze szkła opakowaniowego z powłokami z tlenku /ów metali, nadającymi wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne a także dekoracyjne. Wadą znanych komercyjnych rozwiązań nanoszenia powłok na szyby ze szkła budowlanego jest brak możliwości ich zastosowania do nanoszenia trwałych barwnych lub bezbarwnych powłok ochronnych na wyroby o nieregularnym kształcie powierzchni , takich jak butelki, pojemniki i inne wyroby ze szkła użytkowego. Opracowana technologia powlekania, umożliwia otrzymywanie wyrobów ze szkła opakowaniowego z powłokami z tlenku /ów metali, nadającymi wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne a także dekoracyjne. Ponadto, powłoki otrzymywane według tej technologii są trwale związane z powierzchniową warstwą szkła za pośrednictwem silnych wiązań chemicznych. Dzięki temu praktycznie niezależnie od zastosowanego składu tlenkowego, już od grubości powyżej ok. 20 CTU (1 CTU ≈ 3-4 Å, 1 Å =0,1 nm) tak otrzymane powłoki pełnią funkcję ochronną w stosunku do powierzchni wyrobów, wzmacniając odporność chemiczną oraz wytrzymałość mechaniczną na tarcie i uderzenie (zależnie od grubości powłoki - poprawa od kilku do kilkunastu %). Ma to szczególne znaczenie wobec konieczności unikania strat przy napełnianiu i transporcie opakowań, a także pozwala zwiększyć zakres recyklingu opakowań i dzięki temu uzyskać oszczędność kosztów surowców i energii oraz poprawę stanu ochrony środowiska naturalnego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dla uniknięcia wad istniejącego stanu techniki niniejszy wynalazek proponuje szkła użytkowe powlekane barwnymi lub bezbarwnymi powłokami tlenkowymi znacznie zmniejszającymi przepuszczalność promieniowania UV i NIR. Powłoki według wynalazku są wytwarzane metodą chemiczną pirolizy, przez zanurzenie w roztworach związków o charakterze powłokotwórczym lub poprzez rozpylanie tych roztworów na gorące szkło. Nagrody: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2012 Srebrny medal - 8. Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej "New Time", Sewastopol 2012 Srebrny medal - 61. Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Innova 2012" Brązowy medal V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2011 Prestiżowy medal Marii Skłodowskiej-Curie za udział w 1 Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych (World Competition of Chemical Inventions) organizowanym podczas IWIS 2011. Medal wybity w setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii Otrzymane powłoki tlenkowe bezbarwne lub barwne posiadają odporność chemiczną na czynniki myjące i warunki atmosferyczne, odbijają i częściowo selektywnie pochłaniają promieniowanie słoneczne w zakresach długości fal, które mogą mieć negatywny wpływ na przechowywane produkty. Technologia powlekania pozwala na stosowanie takich powłok jako ochronnych przeciwsłonecznych dla wytwarzanych przemysłowo jednostkowych wyrobów ze szkła użytkowego, w tym o nietypowych kształtach.

Zastosowanie rynkowe

Technologia powlekania pozwala na stosowanie takich powłok jako ochronnych przeciwsłonecznych dla wytwarzanych przemysłowo jednostkowych wyrobów ze szkła użytkowego, w tym o nietypowych kształtach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

NIP: 5250007626

Adres www: http://icimb.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"