Baza technologii


Logo wpisu Sposób obróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej o podwyższonej dokładności

Sposób obróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej o podwyższonej dokładności

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Sposób obróbki elektrochemicznej i elektroerozyjnej o podwyższonej dokładności, charakteryzujący się tym, że obróbkę prowadzi się elektrodą o odpowiednio dobranym kształcie i powierzchni roboczej mniejszej od powierzchni obrabianej i elektrodę tę przemieszcza się względem przedmiotu obrabianego z odpowiednio dobraną prędkością (vp) wzdłuż zaprogramowanego toru (z), przy czym grubość początkowej szczeliny międzyelektrodowej może być większa, mniejsza lub równa zero zaś ruch względny może być wykonywany przez elektrodę, przedmiot obrabiany lub elektrodę i przedmiot obrabiany.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania jest zwiększenie dokładności obróbki w stosunku do klasycznej obróbki elektrochemicznej. Sposób obróbki zapewnia zmniejszenie rozrzutu grubości szczeliny roboczej i niejednorodności właściwości fizykochemicznych elektrolitu w całej przestrzeni obróbki. Dzięki temu upraszcza się projektowanie procesu technologicznego, poprawia się dokładność obróbki, a w niekórych przypadkach również wydajność.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie technologii w obróbce metali oraz w branży maszynowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"