Baza technologii


Logo wpisu Sposób oceny skuteczności zewnętrznej osłony termicznej zwłaszcza modułu elektronicznego kasety rejestratora katastroficznego na działanie pożaru

Sposób oceny skuteczności zewnętrznej osłony termicznej zwłaszcza modułu elektronicznego kasety rejestratora katastroficznego na działanie pożaru

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny skuteczności zewnętrznej osłony termicznej zwłaszcza modułu elektronicznego kasety rejestratora katastroficznego na działanie pożaru. Istota wynalazku polega na tym, że do wnętrza kasety rejestratora wprowadza się odważoną masę substancji z przemianą fazową, taką jak wodorowęglan sodu. Następnie nakłada się zewnętrzną osłonę termiczną, po czym po kondycjonowaniu kasety w zakresie temperatury 20-30 st. C poddaje się ją ekspozycji na działanie ognia o zadanej temperaturze i określonym strumieniu cieplnym w wyznaczonym czasie. Następnie kasetę studzi się do temperatury otoczenia, otwiera i wyjmuje wprowadzoną substancję, którą poddaje się ważeniu i mierzy się różnicę masy pomiędzy masą początkową, a końcową. Różnicę pomiędzy masą początkową, a końcową substancji odnosi się do masy początkowej i wyraża w procentach. Wielkość tej różnicy stanowi o skuteczności osłony termicznej kasety.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą sposobu jest możliwość dokładnego określenia skuteczności osłony termicznej w zdefiniowanych warunkach ogniowych i tym samym możliwość zapobieżenia pogarszania się skuteczności ekranowania cieplnego prowadzącego do wzrostu temperatury wewnątrz kasety, powodującego uszkodzenie modułu elektronicznego.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa - kaseta rejestratora katastroficznego jest zabudowywana na pokładzie, między innymi statku powietrznego, ale także każdego środka transportu, w celu odzyskania zarejestrowanych przez moduł elektroniczny parametrów pomocnych do określenia przyczyn katastrofy. Jednym z czynników mogących wystąpić podczas katastrofy jest pożar, który kaseta powinna przetrwać, chroniąc zapisane dane. Dlatego niezbędna jest ocena skuteczności zewnętrznej osłony termicznej modułu elektronicznego kasety na działanie pożaru. Zastosowanie kaset rejestratorów katastroficznych na różnych środkach transportu. Chemia - rozwijanie substancji stosowanych wewnątrz kaset.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"