Baza technologii


Logo wpisu Sposób odmiedziowania żużla z pieca zawiesinowego

Sposób odmiedziowania żużla z pieca zawiesinowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy sposobu odmiedziowania żużla wytwarzanego w trakcie procesu przetopu koncentratów miedzi w piecu zawiesinowym, pozwalającego wyprowadzić prawie całą zawartą w żużlu miedź do stopu metalicznego powstającego w trakcie prowadzenia procesu. Sposób polega na tym, że do żużla zawiesinowego jeszcze przed jego zalewaniem do pieca elektrycznego lub już w piecu elektrycznym, dodaje się CaSO4 lub CaSO3 w sumarycznej ilości stanowiącej 1-20% wagowych w stosunku do ilości przerabianego żużla, korzystnie w postaci produktu odpadowego z procesu odsiarczania spalin w hutnictwie miedzi lub w postaci gipsu czy kamienia gipsowego lub ich mieszanin, a następnie przystępuje się do redukcji żużla w temperaturach niższych od 1400°C, przy użyciu dodatku koksiku w ilości 1-15% wagowych w stosunku do ilości żużla zawiesinowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wykorzystanie wynalazku zapobiega tworzeniu się trudnoredukowalnego związku tlenkowego miedzi i żelaza, a tym samym znacznie ułatwia i usprawnia prowadzenie procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego oraz obniża energochłonność procesu.

Zastosowanie rynkowe

Do odmiedziowania żużla tlenkowego powstającego w trakcie przetopu koncentratów miedzi w piecu zawiesinowym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"