Baza technologii


Logo wpisu Sposób odsiarczania spalin kotłowych, zwłaszcza z kotłów opalanych pyłem węglowym i urządzenie do odsiarczania spalin kotłowych, zwłaszcza z kotłów opalanych pyłem węglowym

Sposób odsiarczania spalin kotłowych, zwłaszcza z kotłów opalanych pyłem węglowym i urządzenie do odsiarczania spalin kotłowych, zwłaszcza z kotłów opalanych pyłem węglowym

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób odsiarczania spalin kotłowych, zwłaszcza z kotłów opalanych pyłem węglowym, obejmujący stosowanie jako sorbenta kamienia wapiennego, wprowadzanego do kotła i/lub związków alkalicznych wprowadzanych do reaktora, polegający na mieleniu kamienia wapiennego i wprowadzaniu otrzymanego pyłu wapiennego do kotła w strefie o temperaturze 1150 do 1500 K oraz kierowaniu spalin o temperaturze 360 do 430 K poprzez podgrzewacz lub podgrzewacze powietrza i typowy przewód lub przewody spalin z prędkością 10 do 15 m/s do reaktora, w którym następuje dalsze odsiarczanie spalin, a następnie kierowaniu spalin, po podgrzaniu przez wymieszanie z gorącym powietrzem zza podgrzewacza lub podgrzewaczy lub gorącymi nieodsiarczonymi spalinami, poprzez elektrofiltr do komina, gdzie korzystnie bezpośrednio do reaktora wprowadza się transportem pneumatycznym popiół pobrany z elktrofiltra, korzystnie wstępnie aktywowany przez zwilżanie wodą i/lub parą wodną, a dla uaktywnienia reakcji wiązania związków siarki obniża się temperaturę spalin w reaktorze do temperatury 330 do 370 K, korzystnie do około 340 K, przez wprowadzanie do niego przez dysze rozpyłowe wody i/lub odsolin stanowiących odpad z elektrowni, gdzie odsoliny korzystnie miesza się z zawierającą związki alkaliczne wodą powrotną z układu odżużlania elektrowni, znamienny tym, że do reaktora (8), w którym prędkość spalin w części przepływowej jest 2 do 8-krotnie, korzystnie 4 do 6-krotnie mniejsza niż w przewodzie lub przewodach (18) doprowadzających spaliny na szczyt reaktora (8), wprowadza się 20 do 90%, korzystnie 70% popiołu odebranego spod reaktora (8) i/lub elektrofiltra (9), przy czym popiół spod reaktora i elektrofiltra przed wprowadzeniem do reaktora poddaje się wstępnemu wymieszaniu ze strumieniem spalin w korzystnie pionowym odcinku przewodu lub pionowych odcinkach przewodów (18) doprowadzających spaliny na szczyt reaktora, a strumień spalin na wlocie do reaktora przyspiesza się do prędkości 15 do 60 m/s w zwężce reaktora, przy czym wodę i/lub odsoliny, korzystnie z dodatkiem wody z odżużlania, doprowadza się przez dysze rozpyłowe (16) do gardzieli zwężki reaktora tak, aby pokryć kroplami cieczy możliwie cały przekrój gardzieli.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Patent charakteryzuje wysoka skuteczność odsiarczania przy jednoczesnym ograniczonym nadmiarze stosowanego sorbentu, jak również zapewnienie dobrych warunków regulacji procesu i zabezpieczenie przed zarastaniem instalacji. Wykorzystanie patentu pozwala na dłuższe utrzymanie wysokiej przepustowości oraz redukuje koszty związane z konserwacją lub wymianą instalacji.

Zastosowanie rynkowe

Do odsiarczania spalin kotłowych, zwłaszcza z kotłów opalanych pyłem węglowym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"