Baza technologii


Logo wpisu Sposób odzyskiwania metali, zwłaszcza renu ze zużytych jonitów

Sposób odzyskiwania metali, zwłaszcza renu ze zużytych jonitów

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób polega na tym, że zużyty jonit wprowadza się do wody demineralizowanej i dodaje się środki o własnościach myjących. Mieszaninę utrzymuje się w temperaturze 30 - 60°C przez 8 - 24 godzin. Dekantuje się roztwór znad osadu jonitowego. Osad przemywa się wodą demineralizowaną i filtruje. Odfiltrowany osad praży się w temperaturze 150 - 400°C. Wyprażony jonit miele się i wprowadza do roztworu wody demineralizowanej, kwasu siarkowego i utleniacza. Na 1 kg renu zawartego w wyprażonym jonicie daje się 0,5 - 2 dm3 utleniacza w postaci 52-procentowego kwasu azotowego lub 1 - 4 dm3 H2O2 o stężeniu 25%. Tak otrzymaną mieszaninę przetrzymuje się przez 4 - 48 godzin w temperaturze 30 - 90°C. Potem dodaje się wodę amoniakalną do uzyskania pH 8 - 12 i mieszaninę filtruje się.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stosowanie patentu umożliwienie odzyskiwania renu i innych metali z wyeksploatowanych jonitów oraz zagospodarowanie pozostałego po odzyskaniu renu materiału odpadowego.

Zastosowanie rynkowe

Do odzyskiwania renu i innych metali z wyeksploatowanych jonitów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"