Baza technologii


Logo wpisu Sposób odzyskiwania metali, zwłaszcza renu ze zużytych jonitów

Sposób odzyskiwania metali, zwłaszcza renu ze zużytych jonitów

Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii

Sposób polega na tym, że zużyty jonit wprowadza się do wody demineralizowanej i dodaje się środki o własnościach myjących. Mieszaninę utrzymuje się w temperaturze 30 - 60°C przez 8 - 24 godzin. Dekantuje się roztwór znad osadu jonitowego. Osad przemywa się wodą demineralizowaną i filtruje. Odfiltrowany osad praży się w temperaturze 150 - 400°C. Wyprażony jonit miele się i wprowadza do roztworu wody demineralizowanej, kwasu siarkowego i utleniacza. Na 1 kg renu zawartego w wyprażonym jonicie daje się 0,5 - 2 dm3 utleniacza w postaci 52-procentowego kwasu azotowego lub 1 - 4 dm3 H2O2 o stężeniu 25%. Tak otrzymaną mieszaninę przetrzymuje się przez 4 - 48 godzin w temperaturze 30 - 90°C. Potem dodaje się wodę amoniakalną do uzyskania pH 8 - 12 i mieszaninę filtruje się.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stosowanie patentu umożliwienie odzyskiwania renu i innych metali z wyeksploatowanych jonitów oraz zagospodarowanie pozostałego po odzyskaniu renu materiału odpadowego.

Zastosowanie rynkowe

Do odzyskiwania renu i innych metali z wyeksploatowanych jonitów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"