Baza technologii


Logo wpisu Sposób odzyskiwania miedzi z żużla tlenkowego

Sposób odzyskiwania miedzi z żużla tlenkowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób odzyskiwania miedzi z żużla tlenkowego charakteryzuje się tym, że w pierwszej fazie procesu wprowadza się dodatek technologiczny w postaci żużla stalowniczego o zawartości 15-25% Fe, w ilości 2-12 części wagowych na 100 części wagowych żużla tlenkowego, a w drugiej fazie procesu wprowadza się mieszaninę żużla stalowniczego z wydzieloną z żużla stalowniczego frakcją metaliczną, o zawartości 40-80% Fe. Stosunek wagowy żużla stalowniczego, dodawanego w drugiej fazie, do części metalicznej zawartej w frakcji metalicznej kształtuje się wproporcji od 3:2 do 1:4. Alternatywny sposób odzyskiwania miedzi charakteryzuje się tym, że w pierwszej fazie wprowadza się żużel stalowniczy w ilości 2-8 części wagowych na 100 części wagowych żużla tlenkowego, a ilość kamienia wapiennego w stosunku do ilości żużla stalowniczego wynosi od 1:10 do 10:1.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną zaletą stosowania patentu jest oszczędność finansowa, ponieważ stosowanie sposobu odzyskiwania miedzi z żużla tlenkowego według wynalazku zmniejsza lub eliminuje dodatek kamienia wapiennego oraz obniża bezpowrotne straty miedzi w żużlu odpadowym.

Zastosowanie rynkowe

Do odzyskiwania miedzi z żużla tlenkowego, powstającego w jednostadialnym zawiesinowym procesie wytapiania miedzi z koncentratów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"