Baza technologii


Logo wpisu Sposób odzyskiwania ołowiu z odpadowych surowców ołowionośnych

Sposób odzyskiwania ołowiu z odpadowych surowców ołowionośnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób odzyskiwania ołowiu polega na tym, że ołów surowy wyprowadza się więcej niż jeden raz w jednym cyklu topienia, najlepiej dwa razy, z jednej lub korzystnie z różnych stref topienia pieca obrotowo-wahadłowego. Ilość ołowiu surowego wyprowadzanego po raz pierwszy wynosi 1/3-2/3 całkowitej ilości odzyskiwanej w pełnym cyklu topienia. Drugiego spustu ołowiu dokonuje się po upływie 1-3 godzin od dokonania pierwszego spustu, a proces prowadzi się w piecu obrotowo-wahadłowym, którego długość równa jest nie mniej niż 1,6 wymiaru średnicy, korzystnie 1,6-2,2.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wykorzystywanie innowacyjnej technologii zapewnia oszczędność energii cieplnej przy jednoczesnym wzroście wydajności. Przy pełnym wykorzystaniu pojemności użytecznej pieca uzyskuje się optymalne parametry procesu topienia w zakresie sprawności termicznej pieca i jednostkowego zużycia energii cieplnej ze spalania gazu ziemnego i węglowodorów zawartych w szlamach szybowych z mokrego odpylania gazów z procesu topienia koncentratu miedzi w piecu szybowym, oraz wzrost wydajności.

Zastosowanie rynkowe

Do odzyskiwania ołowiu z odpadowych surowców ołowionośnych, pochodzących z hutnictwa miedzi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"