Baza technologii


Logo wpisu Sposób odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych z hutnictwa miedzi

Sposób odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych z hutnictwa miedzi

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych z hutnictwa miedzi polega na tym, że proces prowadzi się w piecu szybowym, przy czym do mieszaniny ołowionośnej dodaje się szlamy zwrotne z mokrego odpylania gazów odlotowych z procesu odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych w piecu szybowym oraz pyły zwrotne z tegoż procesu, w ilości odpowiednio 1-20 części wagowych oraz 1-10 części wagowych na 100 części wagowych mieszaniny ołowionośnej. Ponadto dodaje się tlenki żelaza oraz lepiszcze i mieszaninę brykietuje się. Razem z brykietami do pieca wprowadza się kawałkowy żużel z procesu topienia odpadów ołowionośnych w piecu obrotowo-wahadłowym i koks. Jako paliwo wykorzystuje się koks i węgiel powstały w procesie pirolizy substancji zawartych w szlamach, spalane przy użyciu powietrza wzbogaconego w tlen.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie patentu poprawia efektywności odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych, zwłaszcza ze szlamów pochodzących z mokrego odpylania gazów z procesu topienia koncentratów miedzi w piecach szybowych.

Zastosowanie rynkowe

Do odzyskiwania ołowiu z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych z hutnictwa miedzi, zwłaszcza ze szlamów pochodzących z mokrego odpylania gazów z procesu topienia koncentratów miedzi w piecach szybowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"