Baza technologii


Logo wpisu Sposób odzyskiwania renianu (VII) amonu z kwaśnych roztworów zawierających ren

Sposób odzyskiwania renianu (VII) amonu z kwaśnych roztworów zawierających ren

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

W zasadniczej części eluatu i/lub roztworów powstających w procesie wprowadza się reagent w postaci pięciowodnego tiosiarczanu sodu, w ilości 2-8 części wagowych na 1 część wagową miedzi zawartej w eluacie i/lub roztworach. Również przed operacją zatężania do roztworu dodaje się reagent w ilości 2-8 części wagowych na 1 część wagową miedzi zawartej w roztworze. Po operacji zatężania krystalizuje się surowy renian (VII) anionu w sposób wymuszony, z prędkością 5-20°C na godzinę, korzystnie w urządzeniu chłodniczym. Operację krystalizacji końcowej prowadzi się również w sposób wymuszony, korzystnie w urządzeniu chłodniczym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stosowanie patentu przynosi podstawowe 3 wymierne koszyści - oszczędność finansową, oszczędność czasu, duży odzysk cennego pierwiastka. Opisana technologia zapewnia wzrost efektywności uzysku pierwiastka renianu (VII) amonu niezależnie od poziomu i wahań zawartości zanieczyszczeń metalami ciężkimi w surowcu wyjściowym i w roztworach powstających w trakcie prowadzenia procesu. Dzięku zwiększeniu uzysku renu, a tym samym uzysku całkowitego w efekcie otrzymujemy poprawę efektywności pracy złoża anionitu i wydłużenie jego żywotności dzięki kierowaniu do procesu sorpcji czyściejszych roztworów.

Zastosowanie rynkowe

Huty, zakłady hutnicze, zakłady zajmujące się odzyskiem metali z odpadów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"