Baza technologii


Logo wpisu Sposób określania dojrzałości zbiorczej owoców

Sposób określania dojrzałości zbiorczej owoców

Agnieszka Kawka

Opis technologii / usługi

Badanie dojrzałości ma istotne znaczenie zwłaszcza przy wielkoobszarowych uprawach. Poza tym właściwa ocena dojrzałości zbieranych owoców ma duży wpływ na późniejsze ich przechowywanie, jak również walory konsumpcyjne. Aktualnie stosowane metody określania dojrzałości zbiorczej owoców klimakterycznych to: pomiar jędrności, pomiar zawartości ekstraktu ogólnego, testy skrobiowe, pomiar intensywności oddychania oraz pomiar wydzielonego etylenu. Sposoby te posiadają jednak pewne wady: są drogie (z uwagi na konieczność wykonania kilku testów), czasochłonne i niejednoznaczne. Sposób określania dojrzałości zbiorczej owoców zgodnie z wynalazkiem charakteryzuje się tym, że w celu oceny dojrzałości owoców pobiera się z różnych części drzewa, krzewu, krzaka o zróżnicowanym nasłonecznieniu kilka sztuk owoców, a następnie odpowiednio przetwarza, otrzymując w końcowym etapie pastylki, bez stosowania jakichkolwiek domieszek. Następnie wykonuje się test kaloryczności każdej z pastylek i wylicza średnią z otrzymanych wyników.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Metoda ta jest tania i szybka – odpowiedź co do konieczności zbioru otrzymuje się najpóźniej w czasie 12 godzin. Poza tym daje jednoznaczną ocenę co do stopnia dojrzałości owoców, biorąc pod uwagę wszystkie parametry wpływające na dojrzałość owoców klimakterycznych, takich jak jabłka, truskawki, jak również pomidory.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek znajdzie zastosowanie przy uprawach owoców, zwłaszcza wielkoobszarowych, gdzie właściwa ocena dojrzałości zbieranych owoców ma duży wpływ na późniejsze ich przechowywanie oraz walory smakowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"