Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymania nowych analogów iminonukleozydów zawierających pierścień 1H–1,2,3–triazolu

Sposób otrzymania nowych analogów iminonukleozydów zawierających pierścień 1H–1,2,3–triazolu

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymania nowych pochodnych 7–[1H–1,2,3–triazol–1–ylo]–3– ((1S)–1,2–dihydroksyetylo)−5,5–dimetyloindolizydyn–1,2–dioli zawierających w swojej strukturze grupy alkilowe lub hydroksyalkilowe, grupy heterocykliczne, lub zasadę nukleinową połączoną z pierścieniem triazolowym mostkiem metylowym. Związki tego typu zalicza się do iminonukleozydów, czyli analogów nukleozydów, w których pierścień rybozy lub deoksyrybozy jest zastąpiony heterocyklicznym układem zawierającym azot oraz, w których modyfikacji ulega zasada nukleinowa lub sposób jej podłączenia. Pochodne tego typu są intensywnie badane pod kątem przydatności w terapii przeciwwirusowej i przeciwnowotworowej oraz w terapiach stosowanych w chorobach neurodegeneracyjnych. Nowe pochodne iminonukleozydów, można otrzymać z odpowiedniej zabezpieczonej hydroksy indolizydyny, którą w sekwencji kolejnych reakcji obejmujących: przekształcenie grupy hydroksylowej w grupę azydkową, 1,3-dipolarną cykloaddycję otrzymanej pochodnej azydkowej z odpowiednią pochodną alkinową, a następnie hydrolizie można przekształcić w docelowe iminonukleozydy z dobrymi wydajnościami.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Synteza przebiega stereoselektywnie i prowadzi do otrzymania związków o skomplikowanej strukturze mających kilka centrów asymetrii Prosta i tania metoda syntezy pochodnej azydkowej. Łatwość rozszerzenia wykorzystania metody do syntezy różnych pochodnych iminonukleozydów poprzez zastosowanie różnych pochodnych alkilowych i iminocukrowych

Zastosowanie rynkowe

Sposób wytwarzania iminonukleozydów zawierających pierścień tiazolu, które mogą być związkami wykazującymi działanie przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"