Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania 2-etyloheksanianów wapnia, magnezu i cynku

Sposób otrzymywania 2-etyloheksanianów wapnia, magnezu i cynku

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

W dotychczas znanych sposobach wytwarzania karboksylanów wapnia, magnezu i cynku stosowane są reagenty generujące niekorzystne produkty (tj. woda lub chlorowodór). Opracowana metoda prowadzi do karboksylanów o wysokiej czystości z dużymi wydajnościami. Produktem powstającym w reakcji jest wodór, który nie wpływa negatywnie na jakość karboksylanu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kwas 2-etylloheksanowy jest kwasem słabym i w bezpośredniej reakcji z wapniem, magnezem i cynkiem konieczna jest dodatkowa aktywacja lub użycie nadmiaru kwasu. Zarówno pozostałości aktywatora, jak i kwasu szkodzą polimeryzacji laktydu, a ich obecność nie pozwala na wykorzystywanie produktu w wielu zastosowaniach biomedycznych. Istotne jest także to, że cena metalu jest niższa w stosunku do tlenku czy chlorku o około 20%, co czyni proces bardziej ekonomicznym. Prowadzenie procesu w rozpuszczalniku aromatycznym pozwala na łatwe i szybkie wydzielenie produktu z wysoką czystością i wydajnością.

Zastosowanie rynkowe

W dotychczas znanych sposobach wytwarzania polilaktydu używany jest powierzechnie 2-etylohekasanian cyny(II), który pozostając w polimerze wyklucza stosowanie go do celów biomedycznych. Karboksylany wapnia, magnezu i cynku mogą znaleźć zastosowanie jako biozgodne katalizatory polimeryzacji laktydu. Wytworzony w ten sposób polilaktyd może być stosowany do produkcji leków o przedłużonym działaniu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"