Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania katalizatora tlenkowego

Sposób otrzymywania katalizatora tlenkowego

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjny sposób otrzymywania chromowego katalizatora tlenkowego z wykorzystaniem w jego syntezie pola ultradźwiękowego. Katalizator przeznaczony jest do dopalania lotnych związków organicznych, zwłaszcza metanu, zawartych w gazach odlotowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną niedogodnością standardowych katalizatorów na bazie metali szlachetnych (Pd, Pt, Rh) na nośnikach z tlenku glinu wykorzystywanych do dopalania lotnych związków organicznych jest ich niska stabilność termiczna i podatność na zatruwanie węglem (koksowanie). Niniejsza technologia dotyczy sposobu otrzymywania katalizatora niezawierającego metali szlachetnych. Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt, że światowe zasoby metali szlachetnych są znacznie ograniczone, a koszty ich otrzymywania wysokie, są to ważne elementy wyróżniające omawianą technologię na rynku. Należy zaznaczyć, że testy z wykorzystaniem XRF i EDX wykazały, że około połowa wprowadzanego chromu znajduje się na powierzchni katalizatora, co jest niewątpliwie korzystne, gdyż powoduje zmniejszenie ograniczeń dyfuzyjnych. Otrzymany zgodnie z wynalazkiem katalizator charakteryzuje się wysoką aktywnością i selektywnością do produktów całkowitego spalania, co jest cechą pożądaną. Przygotowany sposobem według wynalazku katalizator wykazuje wysoką aktywność katalityczną w dopalaniu metanu. Testy prowadzono w systemie porównawczym z katalizatorem palladowym.

Zastosowanie rynkowe

Przemysł chemiczny, energetyka, ochrona środowiska

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

NIP: 6750006257

Adres www: http://www.pk.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"