Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania koncentratów z rudy blendowej zwłaszcza rudy o zróżnicowanych aktywnościach flotacyjnych jej minerałów i zwiększonym udziale ziaren najdrobniejszych

Sposób otrzymywania koncentratów z rudy blendowej zwłaszcza rudy o zróżnicowanych aktywnościach flotacyjnych jej minerałów i zwiększonym udziale ziaren najdrobniejszych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy zagadnienia wytworzenia koncentratu blendy cynkowej o minimalnym zanieczyszczeniu ołowiem oraz zwiększenia skuteczności flotacji galeny i blendy z rudy o dużym udziale ziarn najdrobniejszych. Rozwiązanie polega na intensyfikacji procesu flotacji przez stworzenie stref aktywnie flotujących minerałów, ograniczenie w nich wzrostu udziału ziarn trudno flotujących i wyeliminowanie nie flotujących cząstek niesionych przez płuczkową zawiesinę. Minerały trudno flotujące to ubogie produkty pianowe końcowych flotowników głównych flotacji, które zamiast zawracania do czoła tych flotacji w celu czyszczenia, poddawane są wraz z płuczkową zawiesiną, omijającą strefy aktywnie flotujących minerałów, oddzielnej obróbce, przez kolektywną flotację. Takie postępowanie zwiększa skuteczność flotacji aktywnych minerałów, bowiem zwiększający się udział ziarn trudno flotujących działa osłabiająco. Podobny wpływ ma również płuczkowa zawiesina najdrobniejszych ziarn. Pozwala to na dokładne odflotowanie galeny i obniżenie jej zawartości w odpadach, co decydująco wpływa na obniżenie zanieczyszczenia blendy cynkowej ołowiem. W kolektywnej flotacji minerałów trudno flotujących i płuczkowej zawiesiny wykorzystano najdrobniejsze cząstki ilaste do depresującego działania ma markasyt. Dopiero po osłabieniu zdolności flotacyjnych markasytu możliwa jest intensyfikacji flotacji minerałów trudno flotujących przez zwiększenie dawek aktywatora i zbieraczy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą sposobu według wynalazku jest intensyfikacja flotacji, zarówno minerałów aktywnych flotacyjnie jak i minerałów trudno flotujących. Jakość otrzymywanego koncentratu cynkowego charakteryzuje się zwiększoną przydatnością do procesu elektrolizy cynku.

Zastosowanie rynkowe

Do otrzymywania koncentratów z rudy blendowej, zwłaszcza o zróżnicowanych aktywnościachflotacyjnych jej minerałów i zwiększonym udziale ziarn najdrobniejszych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"