Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania metali z pyłów powstających w procesie przerobu złomu stali w piecach elektrycznych

Sposób otrzymywania metali z pyłów powstających w procesie przerobu złomu stali w piecach elektrycznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób odzysku metali z pyłów powstających w procesie przerobu złomu stali charakteryzuje się tym, że pyły te miesza się z materiałami o konsystencji szlamistej, stanowiącymi materiały zwrotne z procesu spiekania oraz przerobu spieku cynkowo-ołowiowego w piecu szybowym, a następnie otrzymaną mieszaninę wprowadza się do mieszanki wsadowej, kierowanej do procesu spiekania na maszynie spiekalniczej, a wyprodukowany spiek cynkowo-ołowiowy przerabia się w piecu szybowym, otrzymując jako produkty finalne metaliczny cynk, ołów surowy i żużel odpadowy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Innowacyjny sposób według wynalazku pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w stosunku do znanych metod przerobu pyłów z procesu przerobu złomu stali w piecach elektrycznych. W szczególności pozwala na: odzysk zawartego w nich cynku i ołowiu, poprawę własności fizykochemicznych spieku cynkowo-ołowiowego przerabianego w procesie ISP oraz uzdatnianie do przerobu szlamistych materiałów zwrotnych powstających w procesie spiekania oraz przerobu spieku w piecu szybowym. Ponadto sposób według wynalazku ma następujące cechy: pozwala na bezodpadowe zagospodarowanie pyłów z procesu przerobu złomu stali w piecach elektrycznych, a więc pozwala na rozwiązanie poważnego problemu ekologicznego. Dodatkowo przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorsta działającego zgodnie z polityką CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Jest to metoda prosta w realizacji, a jej zastosowanie nie wymaga nakładów inwestycyjnych.

Zastosowanie rynkowe

Do otrzymywania metali z pyłów powstających w procesie przerobu złomu w piecach elektrycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"