Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania nanoprętów kesterytu

Sposób otrzymywania nanoprętów kesterytu

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Sposób otrzymywania nanoprętów związków o strukturze kesterytu znamienny tym, że anizotropia wzrostu nanokryształów została osiągnięta dzięki zastosowaniu katalizatora - siarczku srebra.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W porównaniu do obecnie stosowanych metod otrzymywania nanoprętów kesterytu: 1. technologia obniża temperaturę reakcji o ok. 100°C; 2. technologia skaraca czas procesu kilkukrotnie; 3. technologia prowadzi do lepszego fazowo produktu; 4. technologia pozwala na przeprowadzenie procesu pod ciśnieniem atmosferycznym; 5. technologia pozwala na zastosowanie procesu w trybie ciągłym; 6. technologia zapowiada się na wielokrotnie tańszą od alternatywnych.

Zastosowanie rynkowe

Jednym z kierunków rozwoju fotowoltaiki z użyciem nanoproszków kesterytu jest wytorzenie cienkowarstwowych skruktur przezroczyste podłoże - elektroda - warstwa nanoziaren kesterytu - skoniugowany polimer - elektroda. Ze względu na: powierzchnię złącza p-n, czas życia oraz drogę swobodną nośników ładunku w pobliżu tego złącza w ogniwie fotowoltaicznym, znacznie bardziej perspektywicznie wydają się próby wykorzystania nieogranicznego półprzewodnika (kesterytu) w postaci nanoprętów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"