Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania niskoołowiowych koncentratów blendowych

Sposób otrzymywania niskoołowiowych koncentratów blendowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie dotyczy sposobu otrzymywania niskoołowiowych niskomagnezowych koncentratów blendowych z rudy o wysokim w niej udziale ołowiu w stosunku do cynku, wynoszącym ponad 1:2 i wysokim w niej udziale węglanowych minerałów ołowiu stanowiących ponad 25% udziału w tej formie występowania. W sposobie tym wykorzystuje się dodatek do 20% wagowych frakcji odpadów poflotacyjnych o uziarnieniu 0,5 - 0,1 mm, w których stosunek wagowy Zn : Pb jest większy od 5 : 1. Pozwala to uzyskać korzystniejszy stosunek Zn : Pb niż stosunek Zn : Pb występujący w wydobywanej rudzie. Pozwala to także uzyskać produkty mielenia, w których zawartość ołowiu w klasie najdrobniejszej jest o około 15-30% niższa niż otrzymywana przy przerobie wyłącznie rudy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Sposób pozwala na maksymalny odzysk ołowiu w postaci selektywnego koncentratu galenowego, jak również gwarantuje uzyskiwanie koncentratów blendowych o zawartościach poniżej 2% wagowych Pb, które mogą być przeznaczone do produkcji cynku metodą elektrolizy. Poza tym, dzięki wyprowadzeniu maksymalnej ilości trudnoflotującej galeny do koncentratu selektywnego, nadawa do flotacji kolektywnej charakteryzuje się korzystnym stosunkiem zawartości cynku do ołowiu, pozwalając na produkcję cenniejszych koncentratów kolektywnych o wyższych cenach formułkowych.

Zastosowanie rynkowe

Do otrzymywania niskoołowiowych i niskomagnezowych koncentratów blendowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"