Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania nośnikowego katalizatora do syntezy amoniaku

Sposób otrzymywania nośnikowego katalizatora do syntezy amoniaku

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Sposób wytwarzania katalizatora syntezy amoniaku, który polega na otrzymaniu azotków kobaltu i molibdenu na nośniku. Charakteryzuje się tym, że nośnik tlenek glinu impregnuje się wodnymi roztworami: sześciowodnym azotanem(V) kobaltu(II) oraz czterowodnym molibdenianem(VI) amonu, oba o stężeniu od 0,01 do 0,2 M. Impregnację prowadzi się pod obniżonym ciśnieniem w zakresie 100-200 mbar, przy stałym stosunku molowym kobaltu do molibdenu nCo/nMo=1, w temperaturze w zakresie 40-60°C, aż do całkowitego usunięcia wody. Po impregnacji materiał suszy się, a następnie podgrzewa w atmosferze amoniaku i poddaje procesowi aktywacji poprzez wygrzewanie w atmosferze amoniaku w temperaturze 700°C. Czas trwania procesu aktywacji wynosi 2 godziny. Następnie materiał schładza się do temperatury pokojowej w przepływie amoniaku i przepłukuje azotem. W ten sposób otrzymuje się katalizator syntezy amoniaku o sumarycznym stężeniu kobaltu i molibdenu od 3 do 90% wagowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Ze względu na potencjalną możliwość obniżenia kosztów energetycznych procesu syntezy amoniaku trwają badania nad otrzymaniem nowych układów katalitycznych, które umożliwią zmniejszenie kosztu energetycznego na jednostkę produkowanego amoniaku. Pomimo wysokiej aktywności katalitycznej, praktyczne zastosowanie azotków kobaltu i molibdenu jest ograniczone w związku z ich niską powierzchnią właściwą oraz ceną kobaltu i molibdenu. Ponadto problemem technicznym znanych rozwiązań wytwarzania katalizatorów opartych na azotkach kobaltu i molibdenu są niskie parametry strukturalne, powodujące podatność na dezaktywację termiczną w przypadku katalizatorów samonośnych, oraz niski stopień dyspersji i homogeniczności faz azotków kobaltu i molibdenu w objętości nośnika. Zastosowanie oferowanej technologii pozwala na zwiększenie aktywności w syntezie amoniaku w przeliczeniu na masę metali aktywnych w porównaniu do znanych rozwiązań, a co za tym idzie do obniżenia kosztów energetycznych produkcji amoniaku. Ponadto umożliwia zwiększenie parametrów teksturalnych katalizatora, w tym jego powierzchni właściwej, oraz termostabilności.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może znaleźć zastosowanie w branży chemicznej, do produkcji amoniaku w zakładach produkujących nawozy azotowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 7 grudnia 2023 11:26

Wróć na stronę "Bazy"