Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania półsandwiczowych kompleksów niklu(II) z N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi, a w szczególności o sześcio-, siedmio- i sześcioczłonowym układzie heterocyklicznym

Sposób otrzymywania półsandwiczowych kompleksów niklu(II) z N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi, a w szczególności o sześcio-, siedmio- i sześcioczłonowym układzie heterocyklicznym

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przemiotem wynalazku jest sposób otrzymywania półsandwiczowych kompleksów niklu(II) z N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi (NHC), a w szczególności o szecio-, siedmio- i ośmioczłonowym pierścieniu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- możliwość otrzymywania nowych katalizatorów; - wydajność procesu; - zmniejszenie liczby czynności potrzebnych do uzyskania pożądanego związku; - wyeliminowanie konieczności stosowania niklocenu, który jest nietrwałym związkiem o potencjalnie dużej toksyczności; - możliwość wykorzystania prekursorów karbenów w postaci soli z niekoordynującymi anionami, jako że części związków tej klasy nie można otrzymać w postaci soli halogenkowych

Zastosowanie rynkowe

Przedstawiona metoda może mieć zastosowanie jako prosty i wydajny sposób otrzymywania niklowych związków metalooranicznych z karbenowymi ligandami N-heterocyklicznymi, które mają potencjalne zastosowanie jako katalizatory wielu reakcji istostnych z punktu widzenia syntezy organicznej, np. sprzęganie Suzuki-Miyaury, sprzędanie Buchwalda-Hartwiga czy a-arylowanie ketonów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"