Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania skrobi o wysokiej zawartości frakcji nanocząsteczkowej, zwłaszcza skrobi ziemniaczanej

Sposób otrzymywania skrobi o wysokiej zawartości frakcji nanocząsteczkowej, zwłaszcza skrobi ziemniaczanej

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Opis technologii / usługi

Sposób otrzymywania skrobi o wysokiej zawartości frakcji nanocząsteczkowej, zwłaszcza skrobi ziemniaczanej polega na mechanicznym rozdrobnieniu uprzednio wysuszonych i podanych procesowi mrożenia/rozmnażania ziarenek skrobi ziemniaczanej. Rozdrobnienie następuje poprzez mielenie w młynie wibracyjnym o niskim poziomie drgań (12 Hz) zawiesiny skrobi w bezwonnym etanolu . Po odparowaniu etanolu otrzymujemy biały proszek nanocząsteczek skrobi o rozmiarach w zakresie od 10 do 50 mm.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przedstawiony sposób jest bardzo prosty i ekonomiczny, nie wymaga stosowana skomplikowanej aparatury, ani też szkodliwych odczynników chemicznych i jest całkowicie bezodpadowy. Ponadto jest efektywny i ekonomiczny, gdyż zarówno etap przygotowawczy jak i właściwe rozdrabnianie skrobi może być realizowane przy niewielkim zużyciu energii. Z kolei metoda tradycyjna jest kosztowna, energo- i czasochłonna, wymaga dużych ilości odczynników organicznych.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

NIP: 6750002118

Adres www: http://ur.krakow.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"