Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania struktur zawierających cząstki o rozmiarach nanometrycznych i/lub submikrometrycznych na różnych nośnikach

Sposób otrzymywania struktur zawierających cząstki o rozmiarach nanometrycznych i/lub submikrometrycznych na różnych nośnikach

SPIN-US Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Sposób otrzymywania struktur zawierających cząstki o rozmiarach nanometrycznych i/lub submikrometrycznych charakteryzuje się tym, że cząstki wytwarzane znanymi metodami na nośniku pośrednim oraz nośniku końcowym zawiesza się w rozpuszczalniku organicznym lub jego mieszaninie z wodą lub w samej wodzie, mieszając jednocześnie składniki w czasie niezbędnym do ich całkowitego zawieszenia. Istotą stosowanej metody jest selektywne roztwarzanie nośnika pośredniego zawierającego na swojej powierzchni lub w swojej objętości cząstki przy jednoczesnym osadzaniu uwolnionych cząstek na końcowy nośnik zawieszony w mieszaninie reakcyjnej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Jak wynika z przeprowadzonych badań nowe materiały o specyficznych właściwościach, będących wynikiem ich nanometrycznej struktury, mają wiele potencjalnych zastosowań. Umożliwiają m.in. wytwarzanie bardziej wytrzymałych, lżejszych materiałów o możliwych do programowania własnościach. Ponadto ich produkcja pochłania mniej energii, a koszt wytwarzania struktur jest relatywnie niski. Wydatną korzyścią rynkową jest z pewnością łatwy i kontrolowany sposób nanoszenia cząstek na powierzchnię nośnika docelowego oraz zachowanie wielkości transferowanych cząstek.

Zastosowanie rynkowe

Jedną z koncepcji wdrożenia nanotechnologii w medycynie jest jej wykorzystanie w leczeniu i diagnozie raka tzw. drug delivery system (DDS). W tym przypadku istnieją dwa różne zastosowania nanotechnologii. Pierwsze polega na wykonywaniu mniejszych cząstek leku w celu zwiększenia rozpuszczalności i bioprzyswajalności. Drugie natomiast to stosowanie różnych nanokapsułek w celu efektywnego dostarczenia leku bezpośrednio do komórki nowotworowej. Z kolei w branży kosmetycznej nanocząstki stosowane są w celu zwiększenia skuteczności działania kosmetyków i ich bioprzyswajalności. Za przykład mogą posłużyć nanocząstki miedzi i srebra, które ze względu na swoją aktywność biologiczną mogą zastąpić syntetyczne środki konserwujące. Ponadto można je dodawać do produktów przeznaczonych do higieny jamy ustnej, zapobiegających stanom zapalnym dziąseł.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: SPIN-US Sp. z o.o.

NIP: 9542751204

Adres www: http://www.spin.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"