Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania tworzyw ceramicznych metodą odlewania żelowego

Sposób otrzymywania tworzyw ceramicznych metodą odlewania żelowego

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest sposób otrzymywania tworzyw ceramicznych metodą gelcasting, pozwalający na otrzymywanie wyrobów z ceramiki zaawansowanej bez stosowania zewnętrznego ciśnienia w trakcie formowania. Metoda ta polega na przeprowadzeniu procesu polimeryzacji in situ, w wyniku czego powstaje sieć polimerowa konsolidująca cząstki proszku ceramicznego. W procesie tym przygotowuje się masę lejną składającą się z fazy dyspergującej, którą stanowi rozpuszczalnik nieorganiczny wraz z monomerem i upłynniaczem oraz fazy rozproszonej – proszku ceramicznego. Ze względów technologicznych pożądane jest stosowanie jako rozpuszczalnika wody, pozwala to na zmniejszenie kosztów i eliminuje konieczność pracy z toksycznymi rozpuszczalnikami. Dyspersję miesza się na przykład w planetarnym młynie kulowym. Po procesie homogenizacji mieszaninę odgazowuje się i dodaje środka inicjującego powstawanie wolnych rodników. Tak przygotowaną zawiesinę wlewa się do wcześniej przygotowanych form, gdzie zachodzi proces polimeryzacji. Materiały ceramiczne otrzymywane są poprzez sporządzenie ceramicznej masy lejnej z użyciem monomeru akrylanu 2-karboksyetylu, którego obecność wpływa na zminimalizowanie problemu inhibicji tlenowej, która ma miejsce podczas polimeryzacji rodnikowej. Użycie wspomnianego monomeru umożliwia otrzymanie wyrobów ceramicznych charakteryzujących się jednorodną powierzchnią, brakiem spękań i rozwarstwień w uformowanym wyrobie, wysoką gęstością zarówno w stanie surowym jak i po spiekaniu oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną przed spiekaniem. Problem inhibicji tlenowej w procesie gelcasting oraz częste łuszczenie się surowych kształtek był sygnalizowany w literaturze naukowej i uniemożliwiał szerokie wykorzystanie metody gelcasting w przemyśle.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1.Otrzymywanie tworzyw ceramicznych przy użyciu materiałów niskotoksycznych, przyjaznych środowisku. 2.Wytwarzanie materiałów o wysokiej gęstości, jednorodnej i gładkiej powierzchni przy niewielkich kosztach produkcji. 3.Technologia bazuje na składnikach dostępnych komercyjnie, co sprzyja wytwarzaniu materiałów na skalę przemysłową.

Zastosowanie rynkowe

Przedstawiona metoda otrzymywania tworzyw ceramicznych może być zastosowana przy otrzymywaniu wyrobów ceramiki zaawansowanej, z takich proszków jak: Al2O3, ZrO2, ZnO, SiC, Si3N4.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"