Baza technologii


Logo wpisu Sposób otrzymywania złota wysokiej czystości

Sposób otrzymywania złota wysokiej czystości

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób otrzymywania złota wysokiej czystości, w którym z roztworu zawierającego złoto ekstrahuje się je ekstrahentem organicznym, a następnie redukuje z fazy organicznej reduktorem rozpuszczalnym w wodzie, charakteryzuje się tym, że złoto roztwarza się w mieszaninie trzech kwasów: solnego, azotowego i siarkowego, przy czym objętość użytego kwasu siarkowego wynosi 5-50 % sumy objętości użytego kwasu solnego i azotowego, następnie roztwór poddaje się homogenizacji przez 1-5 minut w obecności ekstrahenta organicznego. Z kolei po oddzieleniu fazy organicznej redukuje się z niej złoto przy użyciu znanego reduktora. korzystnie roztworu kwasu szczawiowego dodanego z około 1,2-krotnym nadmiarem, w temperaturze około 60°C i w czasie 3-4 godzin, po czym osad zawierający złoto przemywa się kwasem solnym, następnie alkoholem etylowym i wodą, otrzymując wysokiej czystości złoto, a ekstrahent organiczny, po oddzieleniu od fazy wodnej zawierającej nadmiar reduktora i po regeneracji kieruje się do kolejnego procesu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Uzyskane tą metodą złoto ma czystość 99,999% już po jednokrotnej ekstrakcji i redukcji. Tylko w przypadku użycia jako surowca złota o czystości mniejszej niż 99,5% może zaistnieć konieczność powtórzenia procesu. Dodatkową zaletą przedstawionej metody jest jej bardzo wysoka wydajność przekraczająca 99%.

Zastosowanie rynkowe

Do wytwarzania złota wysokiej czystości (99,999%), które jest wymagane w dziedzinie elektroniki i farmacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"