Baza technologii


Logo wpisu Sposób pobierania, przygotowywania oraz badania  próbek glebowych o nienaruszalnej strukturze w celu oznaczenia współczynnika filtracji

Sposób pobierania, przygotowywania oraz badania próbek glebowych o nienaruszalnej strukturze w celu oznaczenia współczynnika filtracji

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób pobierania, przygotowania oraz badania próbek gleby o niezmienionej strukturze w celu ustalenia współczynnika filtracji w warunkach laboratoryjnych. Rozwiązaniem według wynalazku jest możliwość pobrania i przygotowania próbki w taki sposób, aby struktura nie została zmieniona. W odróżnieniu od znanych metod przepływ wody przez próbkę w procesie badania jest zgodny z naturalnym kierunkiem filtracji. Dzięki powyższemu rozwiązaniu możliwe stało się pobranie odpowiedniej próbki z gruntów znajdujących się na stokach o rożnym nachyleniu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W odróżnieniu od innych metod ww. sposób pozwała wykonać badania na próbkach o nienaruszonej strukturze, które zachowują swoje naturalne właściwości fizykochemiczne. Ponadto w metodach ogólnie przyjętych pobranie próbek o nienaruszonej strukturze jest możliwe jedynie dla gruntów jednorodnych, które nie zawierają szkieletów gruntowych i systemów korzeniowych. Metoda pozwala pozyskać materiał badawczy nie tylko z ziem z terenów płaskich ale również z profili glebowych wykształconych na stokach. Rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony międzynarodowej, nr. zgł. PCT/PL2013/000001 “Container for collection of undisturbed soil samples, method of collecting, preparing and analysing undisturbed soil samples, and equipment for defining soil hydraulic conductivity”

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

NIP: 6750002118

Adres www: http://ur.krakow.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"