Baza technologii


Logo wpisu Sposób pozyskiwania ołowiu i cynku z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych

Sposób pozyskiwania ołowiu i cynku z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Sposób znamienny tym, że przed wprowadzeniem do pieca do mieszaniny odpadów metali nieżelaznych dodaje się odpadowe ołowiowo-cynkowe, zawierające korzystnie powyżej 30% Pb, o stosunku zawartości Pb : Zn powyżej 1 : 1, tak otrzymaną mieszaninę zbryla się i sezonuje przez 24 - 48 godzin w temperaturze nie niższej niż 303 K, oddziela się frakcję podziarnową o wymiarach poniżej 2 mm, do zbrylonej mieszaniny dodaje się koncentrat ołowiowy o zawartości 50 - 60% Pb oraz znany materiał żelazonośny i w pierwszym etapie wsad poddaje się znanemu procesowi topnienia i redukcji, przy czym równocześnie do przestrzeni gazowej części wylotowej pieca wprowadza się w sposób ciągły, do chwili pojawienia się płynnego ołowiu, tlen, zatrzymuje się dopływ tlenu i w znany sposób kontynuuje się ogrzewanie, po czym w znany sposób wyprowadza się z pieca ołów metaliczny i gęstopłynny żużel cynkonośny o zawartości powyżej 20% Zn, a następnie w drugim etapie procesu do pieca wsaduje się produkty pierwszego etapu przetwarzania odpadów metali nieżelaznych o zawartości korzystnie powyżej 25% Zn i stosunku zawartości Zn : Pb powyżej 1 : 1, w postaci rozdrobnionego żużla cynkonośnego i uprzydatnionych pyłów cynkowo-ołowiowych oraz dodaje się znany koksik.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wykorzystanie patentu poprawia efektywności odzyskiwania ołowiu i pozyskiwania cynku z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych.

Zastosowanie rynkowe

Do odzyskiwania ołowiu i cynku z przemysłowych odpadów metali nieżelaznych, zwłaszcza z odpadowych, surowców ołowiowych i ołowiowo-cynkowych, pochodzących z hutnictwa miedzi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"