Baza technologii


Logo wpisu Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) niklu (II)

Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) niklu (II)

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy sposobu przemysłowej produkcji bezwodnego renianu (VII) niklu (II) w postaci proszku, znajdującego zastosowanie do otrzymywania stopów zawierających nikiel i ren. Zgodnie z wynalazkiem kwas renowy (VII), zawierający 15-500 g/dm3 Re, neutralizuje się związkami niklu, użytymi z nadmiarem stechiometrycznym, po czym z uzyskanego roztworu o minimalnym pH wynoszącym 5, oddziela się osad zawierający nieprzereagowane związki niklu i zawraca go do etapu neutralizacji kolejnej porcji kwasu renowego (VII). Pozostały roztwór odparowuje się, a otrzymaną po odparowaniu suchą pozostałość rozpuszcza się w wodzie, a następnie filtruje. Tak uzyskany osad zawraca się do etapu neutralizacji kolejnej porcji kwasu renowego (VII), natomiast przesącz zatęża się, do wykrystalizowania uwodnionego renianu (VII) niklu (II), który to renian oddziela się od ługów pokrystalizacyjnych i odwadnia go, natomiast ługi pokrystalizacyjne zawraca się albo do neutralizacji kolejnej porcji kwasu renowego (VII) albo odzyskuje się z nich ren i nikiel. Odzyskiwanie renu i niklu z ługów pokrystalizacyjnych prowadzi się przez zakwaszenie ługów kwasem siarkowym (VI) do pH poniżej 2, po czym ługi poddaje się sorpcji renu na słabo zasadowym anionicie. Ren z anionitu eluuje się roztworem wody amoniakalnej i tak uzyskany roztwór renianu (VII) amonu kieruje do produkcji krystalicznego NH4ReO4 lub do produkcji kwasu renowego (VII). Roztwór, który pozostał po sorpcji Re zatęża się i wydziela z niego krystaliczny siarczan (VI) niklu (II).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Sposób według wynalazku jest pierwszą kompleksową metodą rozwiązującą wszystkie problemy związane z produkcją renianu(VII) niklu(ll), o odpowiedniej jakości i z zagospodarowaniem odpadów. Pozwala na otrzymywanie bezwodnego renianu(VII) niklu(ll), zawierającego minimum 10,5% Ni i 66,5% Re, praktycznie bez strat niklu i renu. Opisane rozwiązanie podnosi efektywność procesu oraz eleminuje dotychczasowe problemy związen z produkcją renianu(VII) niklu(II).

Zastosowanie rynkowe

Do produkcji bezwodnego renianu(VII) niklu(ll), znajdującego zastosowanie do otrzymywania stopów zawierających nikiel i ren.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

NIP: 6310200771

Kraj: Polska

Adres www: http://www.imn.gliwice.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"