Baza technologii


Logo wpisu Sposób projektowania i otrzymywania nanoproszków kesterytu z ligandami półprzewodzącymi dla potrzeb fotowoltaiki

Sposób projektowania i otrzymywania nanoproszków kesterytu z ligandami półprzewodzącymi dla potrzeb fotowoltaiki

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób projektowania oraz otrzymywania kompozytów nanoproszków kesterytu z ligandami organicznymi uławiającymi transfer elektronów w ogniwie fotowoltalicznym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W porównaniu do stosowanych obecnie metod sterowania poziomami energetycznymi nanoproszków kesterytu: 1. technologia nie wymaga wprowadzania do materiałów pierwiastków toksycznych, np. Se; 2. technologia pozwala na konstrukcję ogniw wyłącznie z tanich pierwiastków; 3. technologia pozwala na zwiększenie wydajności ogniw słonecznych budowanych na bazie otrzymywanych z jej zastosowaniem materiałów.

Zastosowanie rynkowe

Jednym z kierunków rozwoju fotowoltaiki z użyciem nanoproszków kesterytu jest wytworzenie cienkowarstwowych struktur: przezroczyste podłoże - elektroda - warstwa nanoziarem kesterytu - skoniugowany polimer - elektroda. Ze względu na efektywną separację nośników ładunku w pobliżu tego złącza w ogniwie fotowoltaicznym, znacznie bardziej perspektywicznie wydają się próby wykorzystania nieorganiczno-organicznych układów półprzewodnikowych, o odpowiednio dostosowanych poziomach energetycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"